Warsztat szkoleniowy

Lider, przywódca czy kierownik?

Główne cele warsztatów to:

 • Rozwój kompetencji liderskich
 • Zrozumienie istoty przywództwa
 • Rozwinięcie umiejętności zarządzania sytuacyjnego
 • Diagnoza własnego stylu przywództwa
LIDER, PRZYWÓDCA CZY KIEROWNIK?

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać wiedzę w zakresie:

 • Cech liderskich predysponujących do sukcesu menadżerskiego
 • Zasad przywództwa sytuacyjnego
 • Własnych silnych stron i obszarów rozwojowych
 • Budowania autorytetu

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafić:

 • Dopasować styl zarządzania do sytuacji
 • Dopasować styl oddziaływania do poziomu rozwoju pracownika
 • Wykorzystywać różne rodzaje autorytetu
 • Budować zaangażowania wśród pracowników

Szkolenie ma na celu zbudować postawę uczestników, polegającą na:

 • Zwiększeniu skłonności do wykorzystywania różnych technik przywództwa
 • Zrozumienie różnicy między przywództwem, liderstwem a zarządzaniem
 • Poszukiwaniu własnego rozwoju dopasowanego do pracownikowi swojego stylu

Ta witryna używa pliki cookies – zarówno własne, jak też korzysta z plików cookies stron trzecich.

Szkolenia - Firma szkoleniowa i doradcza Enterprise Advisors Kraków

Chcesz za darmo zdobywać wiedzę na temat sprzedaży i biznesu?

Interesują Cię ciekawe oferty szkoleń?

Zapisz się do naszego newslettera, a nic cię nie ominie!