Zaangażowany
i efektywny zespół

Masz wrażenie, że Twój zespół nie wykorzystuje drzemiącego w nim potencjału, a jego praca mogłaby być bardziej efektywna? Chcesz, aby praca grupowa przebiegała sprawniej, a członkowie lepiej się rozumieli? Nauczymy Cię, jak zmotywować zespół i zarządzać jego pracą tak, aby jej efekty przyszły szybko.

SZKOLENIE „MOTYWOWANIE I BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW. TRENING KOMUNIKACJI”

Po szkoleniu z budowania  efektywnego zespołu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:

 • podstaw psychologii zmiany postawy i dróg zmiany postawy
 • rodzajów zaangażowania
 • roli lidera 
 • zasad wywierania wpływu przez „kontraktowanie” 
 • mechanizmów motywacjyjnych 
 • zasad komunikacji opartej na „dostrajaniu się” do rozmówcy
 • modeli komunikacji efektywnego zespołu
 • celów, zasad i sposobów udzielania informacji zwrotnej 
 • najczęściej popełnianych błędów podczas udzielania informacji zwrotnej
 • zasad komunikacji asertywnej oraz modeli radzenia sobie w sytuacjach trudnych
Budowanie efektywnego zespółu szkolenie
fot. Pexels.com

Po zakończeniu szkolenia ze zwiększenia zaangażowania zespołu uczestnicy będą POTRAFIĆ:

 • diagnozować i określać obszar i rodzaj przeszkód, na jakie napotyka pracownik nierealizujący celów lub „trudny w kontakcie”
 • jasno wyrażać swoje oczekiwania, zwiększając szanse na ich realizację poprzez odpowiednie narzędzia perswazji
 • wykorzystywać centralny i peryferyjny kanał perswazji
 • posługiwać się Metodą 6 pytań bazując na motywacji wewnętrznej pracownika i tego jak zaangażować zespół
 • prawidłowo komunikować własne intencje, odczytywać i reagować na intencję rozmówcy
 • skuteczniej obserwować rozmówców i dostrajać się do nich budując porozumienie
 • zaplanować i przygotować się do udzielania informacji zwrotnej
 • przeprowadzić rozmowę oceniającą z pracownikiem 
 • lepiej zarządzać emocjami własnymi i współrozmówcy podczas rozmowy

Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na:

 • świadomości kluczowej roli informacji zwrotnej w zarządzaniu ludźmi
 • świadomości wpływu wybranych mechanizmów psychologicznych na budowanie relacji z pracownikami
 • docenianiu znaczenia prawidłowej komunikacji w uzyskiwaniu wyników biznesowych
 • większej pewności siebie w prowadzeniu trudnych rozmów z pracownikami
 • odwadze ochrony własnych granic w sposób stanowczy, łagodny i bez lęku

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA „MOTYWOWANIE I BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW. TRENING KOMUNIKACJI”

MODUŁ I.  Komunikacja jako sztuka perswazji – zmiana postaw i wpływanie na zaangażowanie pracowników

 1. Psychologia zmiany postawy – źródła postaw i narzędzia wpływu
 2. Rodzaje i determinanty zaangażowanego zespołu
 3. Od wiedzy, przez identyfikację do rezultatów działania – diagnozowanie „problemu” pracownika
 4. Zarządzanie przez kontraktowanie

MODUŁ II. Psychologia komunikacji menedżerskiej

 1. Opór psychologiczny, a motywacja wewnętrzna – model Motywacji Błyskawicznej
 2. Rozumienie i empatia – dostrajanie się do rozmówcy jako skuteczne narzędzie wpływu
 3. Model czterech ust i uszu – Odczytywanie i komunikowanie intencji

MODUŁ III. Informacja zwrotna

 1. Perswazyjna rola informacji zwrotnej
 2. Cel i zasady prowadzenia rozmów z pracownikami
 3. Planowanie rozmów z pracownikami
 4. Modele informacji zwrotnej: ZEEP, Kwadrat
 5. Najczęściej popełniane błędy
 6. Informacja zwrotna a etap rozwoju pracownika w organizacji

MODUŁ IV.  Trudne rozmowy z pracownikami

 1. Źródła sytuacji trudnych
 2. Asertywność w komunikacji
 3. Model Pełnej Ekspresji
 4. Metoda 3 kroków
Szkolenia - Firma szkoleniowa i doradcza Enterprise Advisors Kraków

Chcesz za darmo zdobywać wiedzę na temat sprzedaży i biznesu?

Interesują Cię ciekawe oferty szkoleń?

Zapisz się do naszego newslettera, a nic cię nie ominie!