Szkolenie

Negocjacje Handlowe

Skuteczne prowadzenie każdego biznesu, to również umiejętność negocjacji z partnerami biznesowymi i klientami. Na szkoleniu z negocjacji handlowych dowiesz się, jak prowadzić każdą rozmowę, aby osiągnąć swoje cele biznesowe. Szkolenie ma na celu zbudować postawę uczestników polegającą na stworzeniu przekonania, że tylko solidne przygotowanie się do negocjacji i maksymalne wykorzystanie osobistych kompetencji negocjatora zapewnia osiągnięcie najlepszego możliwego porozumienia.

Po szkoleniu z negocjacji handlowych uczestnicy posiadać będą wiedzę w zakresie:

 • głównych wyznaczników sytuacji negocjacyjnej,
 • najważniejszych źródeł siły negocjacyjnej,
 • heurystyk wpływających na racjonalność podejmowanych podczas negocjacji decyzji,
 • technik wpływu społecznego i mechanizmów psychologicznych odpowiadających za ich działanie,
 • „matrycy szachowej” – narzędzia wspierającego przygotowanie i prowadzenie negocjacji złożonych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • przeanalizować sytuację negocjacyjną oraz prawidłowo przygotować się do negocjacji,
 • określić źródła swojej siły negocjacyjnej i efektywnie wykorzystywać ją w trakcie negocjacji,
 • ograniczać wpływ heurystyk na decyzje podejmowane w czasie negocjacji,
 • niemanipulacyjnie wykorzystywać techniki wpływu społecznego i chronić się przed manipulacjami,
 • wykorzystywać „matrycę szachową” do przygotowania i prowadzenia negocjacji.

Sprawdź również kursy skutecznej sprzedaży oraz informacje dotyczące zasad sprzedaży B2B.

Szkolenie negocjacje handlowe

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA Z NEGOCJACJI HANDLOWYCH:

Wariant I

MODUŁ I. Wyznaczniki sytuacji negocjacyjnej

 1. Dolna i górna linia, punkt oporu
 2. BATNA, ZOPA
 3. Kwestie, interesy, strategia
 4. Stanowiska
 5. Zespół negocjacyjny

MODUŁ II. Siła w negocjacjach

 1. Źródła siły negocjacyjnej
 2. Znaczenie siły „od” i siły „nad”

MODUŁ III. Analiza sytuacji negocjacyjnej z perspektywy teorii gier

 1. Dylemat więźnia a strategie negocjacyjne
 2. Inne modele teoriogrowe na usługach negocjacji

MODUŁ IV. 7 grzechów głównych nieskutecznych negocjatorów, czyli ekonomia behawioralna w służbie negocjacji

 1. Heurystyki i inne mechanizmy psychologiczne wpływające na jakość decyzji w procesie negocjacji

Dzień drugi

MODUŁ I. Techniki wpływu społecznego w negocjacjach

 1. Skuteczne wykorzystywanie technik wpływu społecznego do osiągania celów negocjacyjnych
 2. Obrona przed manipulacjami drugiej strony

MODUŁ II. Negocjacje złożone

 1. Wykorzystanie „matrycy szachowej” do przygotowania i prowadzenia negocjacji wielowątkowych.
 2. Przygotowanie i prowadzenie negocjacji wielowątkowych

MODUŁ III. Trening negocjacyjny

SZKOLENIE Z NEGOCJACJI W BIZNESIE

Wariant II

Dzień pierwszy

MODUŁ I. POTRZEBY KLIENTÓW NA ZMIENIAJĄCYM SIĘ RYNKU

 1.   Diagnoza klientów
 2.   Najważniejsze informacje potrzebne do współpracy
 3.   Ścieżka postępowania we współpracy

MODUŁ II. TYPOLOGIA KLIENTÓW

 1.   Najpopularniejsze typy zachowań
 2.   Sposoby rozpoznawania typu klienta
 3.   Dostosowanie komunikacji do stylu klienta

MODUŁ III. ĆWICZENIA

 1.   Umiejętność diagnozowania potrzeb klienta
 2.   Umiejętność definiowania własnych potrzeb
 3.   Synchronizacja sposobu komunikacji

Dzień drugi

MODUŁ I. ASERTYWNOŚĆ W KONTAKCIE Z KLIENTEM

 1.   Ustalanie zasad współpracy
 2.   Pilnowanie ustalonych reguł
 3.   Komunikacja w przypadku zmiany zasad

MODUŁ II. POSZERZANIE WSPÓŁPRACY

 1.   Upselling – zwiększanie korzyści
 2.   Crosseling – poszerzanie zakresu współpracy
 3.   Gry negocjacyjne – najczęstsze sposoby postępowania klientów

MODUŁ III. ĆWICZENIA

 1.   Zmiana zasad współpracy – ćwiczenia w parach
 2.   Zwiększanie korzyści – gra grupowa
 3.   Gra negocjacyjna
Szkolenia - Firma szkoleniowa i doradcza Enterprise Advisors Kraków

Chcesz za darmo zdobywać wiedzę na temat sprzedaży i biznesu?

Interesują Cię ciekawe oferty szkoleń?

Zapisz się do naszego newslettera, a nic cię nie ominie!