Telefoniczna Obsługa Klienta

Rozmowa telefoniczna to najczęściej pierwszy rodzaj kontaktu z nowym klientem, przynajmniej tym potencjalnym. Jak prowadzić rozmowy telefoniczne, aby klient potencjalny stał się klientem realnym? Telefoniczna obsługa klienta, bardzo często pomijana przez przedsiębiorców, daje ogromne możliwości w zakresie pozyskiwania nowych klientów, do sprzedaży oraz rozwiązywania problemów. Aby wykonywać ją dobrze, należy się jej nauczyć z pomocą szkolenia z telefonicznej obsługi klienta.

Główne cele warsztatów z telefonicznej obsług klienta to:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych na stanowisku związanym z obsługą telefoniczną klienta,
 • rozwój umiejętności budowania relacji na podstawie wiedzy fachowej i serdeczności,
 • wypracowanie praktycznych zasad obsługi klienta,
 • poznanie i dopasowanie się do potrzeb klientów,
 • przećwiczenie modeli komunikacyjnych przydatnych w rozmowie telefonicznej,
 • zbudowanie asertywnej postawy na podstawie zrozumienia swoich emocji i zachowań.
Obsługa klienta - szkolenie

Po szkoleniu z telefonicznej obsługi klienta uczestnicy będą posiadać wiedzę w zakresie:

 • czynników decydujących o dobrej obsłudze,
 • świadomości zachowaniach klientów i ich potrzebach,
 • znajomości różnych modeli komunikacyjnych,
 • sposobów działania w trudnych sytuacjach.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieć:

 • umiejętnie i precyzyjnie komunikować się z klientem,
 • zbudować relację za pomocą swojej wiedzy i okazaniu serdeczności,
 • unikać blokerów komunikacyjnych,
 • zastosować metody komunikacyjne wspierające profesjonalną obsługę,
 • radzić sobie w trudnych komunikacyjnie sytuacjach,
 • opanować swoje zachowania wywoływane przez negatywne emocje.

Szkolenie ma na celu zbudować postawę uczestników polegającą na:

 • wzbudzeniu refleksji nad własnymi zachowaniami,
 • uświadomieniu sobie roli profesjonalnej obsługi i korzyści z niej płynących,
 • zwiększeniu skłonności do zastosowania poznanych metod.

Oferujemy również szkolenia z komunikacji w biznesieobsługi gości w gastronomii. Poznaj ich szczegóły.

PLAN SZKOLENIA Z TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA:

I. Budowanie filarów relacji

 • Matryca relacji – ukazywanie zależności między serdecznością, a wiedzą fachową. Zachowania, które doceniają rozmówcy;
 • Zrozumienie potrzeb rozmówcy:
 • Sprawianie na odbiorcy wrażenia doradcy, który: sprzyja mu, jest kompetentny, podobny i sympatyczny;
 • Budowanie postawy empatycznej;
 • Fakty i mity procesu rozmowy – jak sprawić, aby proces był praktyczny i naturalny zarówno dla rozmówcy i jak i doradcy.

II. Profesjonalna obsługa klienta

 • Trójkąt profesjonalizmu – co powinienem wiedzieć, potrafić, jakie mieć nastawienie; jakie są moje atuty;
 • Trójkąt profesjonalizmu z perspektywy klienta:
  • Potrzeby proceduralne,
  • Potrzeby psychologiczne,
  • Potrzeby merytoryczne;
 • Kluczowe wymiary jakości obsługi: warunki rozmowy, komunikatywność, profesjonalizm i rzetelność oraz kultura osobista;
 • Co o obsłudze klienta podpowiadają nam Kuchenne Rewolucje?
 • Gra „OBSŁUGA” – gra, która pokazuje, jak ważna jest  gra „do jednej bramki” i komunikacja z nastawieniem na znalezienie rozwiązania, wzajemne zaufanie i świadomość wspólnych celów.

III. Komunikacyjne aspekty obsługi klienta

 • Reguły dobrej komunikacji z klientem:
  • Reguła prawdziwości,
  • Reguła informacyjności,
  • Reguła rzeczowości,
  • Reguła organizacji
 • Blokery komunikacji: zwroty parzące, bariery komunikacyjne, założenia utrudniające komunikacje;
 • Narzędzia słuchania:
  • pytania, parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie;
 • Powściągliwość jako element słuchania w obsłudze
 • Autodiagnoza – jaki słuchaczem jesteś?

IV. Asertywność w komunikacji

 • Czy jest, a czym nie jest asertywność w polskiej rzeczywistości – dopasowanie do codziennych realiów zawodowych;
 • Rodzaje zachowań: uległe, asertywne i agresywne;
 • Moje prawa: gdzie sięgają własne granice, a gdzie zaczynają się granice innych
 • Narzędzia asertywności:
  • Asertywna odmowa w 3 krokach – sposób działania pozwalający zachować dobre relacje
  • Model pełnej ekspresji z komunikatem „JA”
  • Zamiana oceny na opinię

 V. Radzenia sobie w trudnych sytuacjach i zachowaniach

 • Rozmowa o trudnych sytuacjach: określenie problemu, rozwiązania i korzyści
 • Metoda częściowej zgody
 • Sondowanie
 • Finalizowanie trudnych rozmów – jak zakończyć trudne rozmowy?

V. Klient w zachowaniach

 • Klasyfikacja zachowań klient
 • Dopasowanie do zachowań: struktura DOK – dostrojenie, optymizm klarowność
 • Stres i emocja – jak wpływają na działanie doradcy i klienta:
  • Zarządzanie emocjami
  • Budowanie bariery emocjonalnej
Szkolenia - Firma szkoleniowa i doradcza Enterprise Advisors Kraków

Chcesz za darmo zdobywać wiedzę na temat sprzedaży i biznesu?

Interesują Cię ciekawe oferty szkoleń?

Zapisz się do naszego newslettera, a nic cię nie ominie!