Warsztat szkoleniowy

Komunikacja w sytuacji trudnej z klientami

Celem zasadniczym szkolenia jest zdobycie przez uczestników umiejętności skutecznej komunikacji z klientem w sytuacji trudnej i potencjalnie konfliktowej. Warsztat rozwinie umiejętności związane z odpowiednimi reakcjami na różnego rodzaju zachowania klientów, które pozwolą efektywnie rozwiązać trudne sytuacje w pracy z klientem.

Korzyści:

Szkolenie ma na celu zbudować postawę uczestników, polegającą na:

 • Świadomym wykorzystywaniu wiedzy i umiejętności pozwalających budować właściwą komunikację w trudnej sytuacji
 • Rozumieniu istoty i znaczenia emocji w wymagających relacjach z klientem
 • Świadomym wpływaniu na emocje klientów
 • Rozumieniu zasady oddzielania człowieka od problemu
 • Wzmocnieniu własnej, asertywnej postawy
 • Uświadomieniu wpływu emocji na zachowania klienta
 • Rozumieniu procesu dopasowania się do klienta, odpowiedniego poziomu empatii i poprowadzeniu komunikacji z klientem
komunikacja w sytuacji trudnej z klientami

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać wiedzę w zakresie:

 • Kluczowych błędów w komunikacji z klientem
 • Wpływu podstawowego błędu atrybucji na relacje z klientem
 • Powstawania i kontrolowania emocji
 • Roli inteligencji emocjonalnej w pracy
 • Zarządzania emocjami zarówno po stronie klienta jak i własnymi
 • Mechanizmu akceptacji i budowy właściwej postawy w relacji z trudnym klientem
 • Narzędzi komunikacyjnych wspierających właściwy proces aktywnego słuchania
 • Znajomości wyrażeń utrudniających efektywną komunikację – wyrażeń „parzących” i blokad komunikacyjnych
 • Stylów wyjaśniania i elementów budujących właściwą postawę wewnętrzną

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafić:

 • Skutecznie unikać podstawowych błędów w komunikacji z klientem
 • Stosować mechanizm oddzielania człowieka od problemu
 • Efektywnie kontrolować emocje zarówno po stronie klienta jak i własne
 • Budować właściwą postawę w relacji z trudnym klientem stosując mechanizm akceptacji
 • Skutecznie używać konkretnych narzędzi komunikacyjnych, algorytmów i modeli
 • Efektywnie komunikować swoje decyzje
 • Używać właściwych zwrotów i unikać wyrażeń utrudniających komunikację
 • Budować właściwą postawę wewnętrzną w oparciu o style wyjaśniania i wzmacniające przekonania
 • Właściwie zarządzać trudną rozmową z klientem stosując mechanizm dopasowania i poprowadzenia

Ta witryna używa pliki cookies – zarówno własne, jak też korzysta z plików cookies stron trzecich.

Szkolenia - Firma szkoleniowa i doradcza Enterprise Advisors Kraków

Chcesz za darmo zdobywać wiedzę na temat sprzedaży i biznesu?

Interesują Cię ciekawe oferty szkoleń?

Zapisz się do naszego newslettera, a nic cię nie ominie!