Zasady tworzenia karty menu i karty napojów

Klienci HoReCa podejmują decyzje zakupowe według ściśle określonych zasad. Warto je znać, aby zrozumieć, na co zwraca uwagę klient i potrafić zwrócić ją na takie produkty i usługi, których zakup daje firmie konkretny zysk. Jednym z najważniejszych elementów wpływających na podjęcie decyzji o zamówieniu jest karta menu i dialog z kelnerem. Dzięki szkoleniu z zasad tworzenia karty menu i karty napojów zwiększysz sprzedaż i zadowolisz swojego klienta.

Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:

 

 • rodzaju podstawowych technik pozwalających na analizę strategiczną oraz porządkowania informacji
 • kalkulacji cen, analizy food cost
 • pozycjonowania cen
 • rozmieszczenia pozycji w karcie menu
 • podstawowych mechanizmów psychologicznych wpływających na decyzję kupujących

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą POTRAFILI:

 

 • skutecznie dokonywać analizy SWOT przy tworzeniu kart menu
 • wykorzystywać aktualne tredy w tworzeniu kart menu i napojów
 • przeprowadzać kalkulację i analizę rentowności i popularności dań i napojów
 • planować rozkład strategicznych produktów w oparciu o „gorące” miejsca
 • planować menu biorąc pod uwagę psychologiczne aspekty odbioru oferty przez gości

 

Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na:

 

 • zrozumieniu, że do przygotowania kart potrzebna jest podsatwowa wiedza z zakresu analizy, pozyskiwania dostawców i controllingu finansowego
 • chęci stosowania poznanych technik tworzenia kart menu
 • profesjonalnym podejściu do tematu opracowania kart menu

ZAKRES TEMATYCZNY

MODUŁ I 

 • Food cost & beverage cost: teoretyczny i rzeczywisty

MODUŁ II 

 • Marża i narzut

MODUŁ III 

 • Analiza SWOT

MODUŁ IV 

 • Segmentacja produktów

MODUŁ V 

 • Popularność vs marża

MODUŁ VI 

 • Eyetracking – identyfikacja gorących miejsc

MODUŁ VII

 • Pricing – ustalanie i prezentowanie cen

MODUŁ VIII

 • Psychologia kupowania – wprowadzenie pozycji zwiększających średni rachunek