Szkolenia z dofinansowaniem BUR

SZKOLENIA Z DOFINANSOWANIEM
BUR DO 80%

Czy wiesz, że Enterprise Advisors świadczy swoje usługi szkoleniowo-doradcze również poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR) prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dzięki temu Twoja firma może uzyskać na nie do 80% dofinansowania i zoptymalizować swój budżet na rozwój i szkolenia pracowników.


ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA DLA TWOJEJ FIRMY:

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA BUR:

Z dofinansowania na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo), świadczone przez podmioty zakwalifikowane do Bazy Usług Rozwojowych (takie jak np. Enterprise Advisors Polska), mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa (tzw. MŚP) z siedzibą w jednym z 14 województw w Polsce, z wyłączeniem mazowieckiego oraz pomorskiego. O dofinansowanie mogą się ubiegać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Uwaga – wsparciem nie są objęte duże firmy.

Nie masz pewności czy zaliczasz się do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw? Skorzystaj z kwalifikatora PARP

Zależy Ci na skorzystaniu z dofinansowanych usług szkoleniowych i doradczych świadczonych przez Enterprise Advisors? Porozmawiajmy. Skontaktuj się z naszym ekspertem:
I.mikulska

IWONA MIKULSKA

Specjalista ds. Projektów Unijnych

Enterprise Advisors Polska sp. z o. o.
+48 605 572 570 iwona.mikulska@enterpriseadvisors.pl

JAKA JEST MOŻLIWA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA I LIMITY KWOTOWE:

Maksymalne poziomy dofinansowania oraz limity kwotowe uzależnione są od siedziby Wnioskodawcy. Dofinansowanie jakie można uzyskać wynosi z reguły od 50 do 80%. Oprócz lokalizacji, na jego poziom wpływ ma np. wielkość przedsiębiorstwa, czy spełnianie dodatkowych warunków np. objęcie wsparciem pracowników w wieku powyżej 50 lat albo kwalifikacja przedsiębiorstwa do tzw. branż/sektorów wysokiego wzrostu. Każdy operator środków ma także inną politykę co do maksymalnych limitów kwotowych – z reguły jest to od 3 000 do 6 000 PLN na uczestnika. Nie wyklucza to z uczestnictwa w szkoleniu droższym, lecz wówczas resztę kwoty należy dopłacić ze środków prywatnych.

NA JAKIE USŁUGI MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z BUR:

Dofinansowaniem mogą zostać objęte szeroko pojęte usługi rozwojowe takie jak: szkolenia specjalistyczne, doradztwo, usługi coachingowe, mentoring, studia podyplomowe czy egzaminy. Niezbędnym warunkiem jest aby ich dostawca był podmiotem zakwalifikowanym i widniejącym w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), tak jak ma to miejsce np. w przypadku Enterprise Advisors Polska.

Wpis naszej firmy do Bazy Usług Rozwojowych możesz sprawdzić w wyszukiwarce na tej stronie.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z BUR NA USŁUGI SZKOLENIOWE I DORADCZE ENTERPRISE ADVISORS KROK PO KROKU:

KROK 1

UMAWIASZ SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

Poprzez formularz internetowy umawiasz się na niezobowiązującą, bezpłatną 20 min. konsultację z naszym ekspertem od dofinansowań. Podajesz wstępne informacje (np. adres siedziby, wielkość firmy, potrzeby doradczo-szkoleniowe). Dzięki temu, podczas konsultacji, będziemy mogli przedstawić Ci wstępne rozwiązania.

KROK 2

WERYFIKUJEMY MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA I PRZEDSTAWIAMY CI ROZWIĄZANIA

W wyniku rozmowy z konsultantem, otrzymujesz informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania (terminy naborów wniosków, wysokość dofinansowania) oraz dalszą ścieżkę działania.

KROK 3

OCENIASZ EFEKTY KONSULTACJI I DECYDUJESZ CZY DZIAŁAMY DALEJ

Oceniasz jakość obsługi i przedstawionych rozwiązań i decydujesz czy działamy dalej. Po decyzji na „TAK” doprecyzowujemy jeszcze bardziej Twoje potrzeby i prowadzimy Cię przez dalszy proces aż do uzyskania dofinansowania.

Badanie potrzeb klienta

Wygląda to dla Ciebie interesująco?

PRZYKŁADOWE SZKOLENIA ENETRPRISE ADVISORS, NA KTÓRE MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z BUR:

Pamiętaj, że nasze szkolenia realizujemy w ramach programów doradczo-szkoleniowych w formule zamkniętej. Co to dla Ciebie oznacza? W skrócie to, że program szkoleniowy jest „uszyty na miarę” dla Twojej firmy, dopasowywany przez nas pod Twoje, indywidualne potrzeby szkoleniowe, które wcześniej wspólnie diagnozujemy. Dzięki temu jego jakość i efekty szkoleń dla Ciebie znacząco rosną. Poniżej znajdziesz przykładowe szkolenia i warsztaty, które w ostatnim czasie są często wybierane przez naszych klientów. Kliknij w szkolenie, które Cię interesuje i sprawdź szczegóły:

Badanie potrzeb klienta

Nie znajdujesz interesującego Cię szkolenia?
Nie masz pewności, które będzie dla Ciebie najlepsze?

SPRAWDŹ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Poniżej zebraliśmy odpowiedzi na pytania, które ostatnio pojawiały się najczęściej u naszych klientów przed nawiązaniem współpracy w zakresie dofinansowania usług szkoleniowo-doradczych świadczonych przez Enterprise Advisors:

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowa, ogólnodostępna, bezpłatna platforma zapewniająca dostęp do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników. Za jej pośrednictwem można znaleźć potrzebną usługę oraz zapisywać się na szkolenia lub zamawiać usługi doradcze. System dofinansowania w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), to drugi po Krajowym Funduszu Szkoleniowym (KFS) najpopularniejszy sposób na pozyskanie dofinansowania na usługi szkoleniowe i doradcze. Usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych są finansowane ze środków Unii Europejskiej. Zaletą tego sposobu pozyskiwania środków na rozwój jest fakt, że nabory są ciągłe, a w przypadku niektórych województw trwają nawet do połowy roku 2023. Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest bezpłatne.

Dofinansowanie na usługi z Bazy Usług Rozwojowych przyznawane jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie. O ile ogólne zasady udzielania dofinansowania zostały uregulowane dla wszystkich województw, tak szczegółowe zasady i procedury mogą się różnić w zależności od województwa. Indywidualnie są również harmonogramy naborów. Aby sprawdzić szczegółowe informacje na temat BUR dla Twojej firmy, wejdź na stronę: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie, zjedź do sekcji „Podmiotowe systemy finansowania”, wybierz właściwe dla swojej firmy województwo i znajdź na liście Operatora, który odpowiada za obsługę Twojego subregionu (obejmującego zazwyczaj kilka powiatów danego województwa). Znając już swojego Operatora, możesz się z nim skontaktować i uzyskać informacje o aktualnych naborach wniosków o dofinansowanie BUR. Współpracując z Enterprise Advisors nie musisz zaprzątać sobie tym głowy – to my trzymamy rękę na pulsie, dajemy Ci aktualne informacje i prowadzimy przez cały proces. 

W zależności od Operatora regionalnego, u którego składa się wnioski o dofinansowanie, na 80% poziom dofinansowania mogą liczyć np. 

 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu (tj. o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, w tym w szczególności wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej) 
 • przedsiębiorstwa z branż/sektorów wysokiego wzrostu (w przypadku Małopolski to np. produkcja artykułów spożywczych, leków i wyrobów farmaceutycznych, komputerów, wyrobów elektronicznych, działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, obsługą rynku nieruchomości, świadczeniem usług pranych i księgowych itp.) 
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie miasta średniego lub miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze 
 • przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju Działania 2.2 PO WER. 

Do 80% dofinansowania kwalifikowani są także pracownicy w wieku 50 lat lub więcej czy pracownicy o niskich kwalifikacjach. Enterprise Advisors weryfikuje dla Ciebie i Twojej firmy kryteria pozwalające uzyskać dofinansowanie 80% na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie.

Tak, usługi szkoleniowe dofinansowane z BUR mogą być realizowane z formie zdalnej. Zgodnie z regulaminem BUR, dopuszczalne są następujące formy świadczenia usług szkoleniowych: 

 1. forma stacjonarna (w wybranej lokalizacji np. w siedzibie firmy), 
 2. forma zdalna (realizacja szkolenia w oparciu o platformę e-learningową), 
 3. forma zdalna w czasie rzeczywistym (prowadzona przez trenera „na żywo” w oparciu o komunikator), 
 4. forma mieszana, będąca kombinacją (połączeniem) form 1-3. 

Przy szkoleniach zamkniętych, realizowanych przez Enterprise Advisors w ramach dofinasowania z BUR, ich forma jest zawsze dopasowywana do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. 

W przypadku Przedsiębiorstw powiązanych każda z firm może brać udział w Projekcie i każdej z osobna może zostać przypisany limit środków dostępnych w podziale na MSP, pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikowalności udziału w Projekcie.

Tak. Jeśli Państwa firma jest zainteresowana szkoleniami Enterprise Advisors pomagamy Państwu w pozyskaniu dofinansowania z KFS. Współpracę rozpoczynamy od doprecyzowania potrzeb szkoleniowych i weryfikacji dostępności środków w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym dla siedziby Państwa firmy a następnie układamy program szkoleniowy, dopasowany pod potrzeby konkretnych pracowników Państwa firmy, wspieramy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie i rozliczeniu dofinansowania. 

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca (także duża firma) w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło. 

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości firmy i wynosi: 

 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) i nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 
 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku pozostałych przedsiębiorców i nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 

Zgodnie z priorytetami określonymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w 2022 roku zainteresowani pracodawcy mogli wystąpić o przyznanie środków na: 

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem 
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych 
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych 
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS 
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych 
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej 
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia 
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 
 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców. 

NIE ZNAJDUJESZ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIA?

 Nic straconego. Napisz je do nas przez formularz kontaktowy, a szybko otrzymasz informację zwrotną. 

Ta witryna używa pliki cookies – zarówno własne, jak też korzysta z plików cookies stron trzecich.

Szkolenia - Firma szkoleniowa i doradcza Enterprise Advisors Kraków

Chcesz za darmo zdobywać wiedzę na temat sprzedaży i biznesu?

Interesują Cię ciekawe oferty szkoleń?

Zapisz się do naszego newslettera, a nic cię nie ominie!