Zaawansowane
techniki sprzedaży

Sprzedaż to sztuka zaspokajania potrzeb klientów. Od lat uczymy zespoły sprzedażowe skutecznej pracy, przynoszącej dochody. Bez względu na branżę, jaką reprezentujesz, znajdziesz w nas wsparcie w całym spektrum procesu sprzedażowego w postaci szkolenia z zaawansowanych technik sprzedaży.

Korzyści szkolenia z zaawansowanych technik sprzedaży?

 

Za każdym razem program szkolenia dopasowujemy do potrzeb konkretnego zespołu sprzedażowego. Naszym celem jest zapoznanie jego członków z wiedzą na temat takiej struktury rozmowy handlowej, która znacząco zwiększa prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji z sukcesem. Uczestnicy szkolenia z technik sprzedaży dowiedzą się również, w jaki sposób doprowadzić do uzewnętrznienia potrzeb ukrytych, nauczą się też odpowiednio reagować na zastrzeżenia oraz zapobiegać ich występowaniu. Handlowcy, dzięki znajomości technik perswazji oraz technik obrony ceny, będą także mogli bronić się przed manipulacją podczas negocjacji cenowej.

Szkolenia ze sprzedaży
fot. Pexels.com

Po szkoleniu z zaawansowanych technik sprzedaży uczestnicy będą posiadać WIEDZĘ w zakresie:

 • zamykania sprzedaży
 • sprzedaży na małą i dużą skalę
 • wpływu skali sprzedaży na kształt procesu handlowego ma skala sprzedaży
 • technik zamykania w prostej i złożonej sprzedaży
 • możliwych rezultatów rozmowy handlowej w sprzedaży złożonej
 • nowej definicji potrzeby i podziału potrzeb na ukryte i jawne
 • procesu rozwoju potrzeb
 • rodzajów pytań i ich zastosowania oraz znaczenia pytań w zależności od typu sprzedaży
 • znajomości głównych przyczyn występowania zastrzeżeń
 • sposobu podejmowania decyzji
 • podstawowych reguł perswazji
 • podstawowych technik obrony ceny
 • znajomości manipulacyjnych technik negocjacji ceny

Po zakończeniu szkolenia z zaawansowanych technik sprzedaży uczestnicy będą POTRAFILI:

 • doprowadzać do skutecznego zamknięcia sprzedaży
 • dokonać ewaluacji rozmowy handlowej (sukces/ porażka) w złożonej sprzedaży
 • doprowadzać do odkrywania potrzeb ukrytych i transformacji w potrzeby jawne
 • odpowiednio reagować na zastrzeżenia klienta
 • zwiększyć skuteczność sprzedaży dzięki odpowiedniej komunikacji z klientem
 • stosować 4 typy pytań doprowadzających do ujawnienia potrzeb
 • stosować reguły perswazji w komunikacji z klientami
 • stosować techniki obrony ceny
 • bronić się przed podstawowymi technikami manipulacyjnymi w odniesieniu do negocjacji cenowej.

W naszej ofercie posiadamy również szkolenia sprzedażowe dla handlowców.

ZARYS TEMATYCZNY SZKOLEŃ Z ZAAWANSOWANYCH TECHNIK SPRZEDAŻY

MODUŁ I. ZROZUMIEĆ KLIENTA

 1. Inaczej o handlowaniu: zachowania, które obniżają efektywność działań handlowych – potencjalne „zmyłki” klienta i zagrożenia z nich wynikające.
 2. Taniec klienta i doradcy – jak się dopasować do kroków klienta i poprowadzić go w odpowiednim kierunku?
 3. Racjonalni vs emocjonalni – w jaki sposób podejmujemy decyzje?
 4. Limity i bariery dla podejmowania racjonalnych decyzji.
 5. Emocje i ich znaczenie dla procesu sprzedaży.
 6. Strata vs zysk – co pomaga nam skuteczniej sprzedawać?

MODUŁ II. OCZEKIWANIA KLIENTÓW

 1. W jakich obszarach możemy budować lepsze doświadczenia zakupowe  klienta niż konkurencja? – trójkąt satysfakcji . 
 2. Fundamenty budowania lojalności  – matryca wiedzy fachowej i serdeczności.

MODUŁ III. STATYSTYKA NA USŁUGACH SPRZEDAWCY

 1. Jak radzić sobie z odmową klienta?
 2. Jak planować cele w sposób zwiększający szansę na ich osiągnięcie?

MODUŁ IV. FUNDAMENTY SUKCESU SPRZEDAŻY

 1. Kto tu tak naprawdę jest ważny? – podstawa skutecznego handlowca.
 2. Samospełniająca się przepowiednia i jej wpływ na nasze działania.

MODUŁ V. PERSWAZJA VS MANIPULACJA

 1. Jak skutecznie i etycznie budować uległość rozmówcy?
 2. Narzędzia perswazji na usługach handlowców.

MODUŁ VI. OTWARCIE ROZMOWY SPRZEDAŻOWEJ

 1. Jak zbudować doskonałe warunki do badania potrzeb lub prezentacji sprzedażowej?
 2. Przejmowanie kontroli w procesie sprzedaży.
 3. Kontraktowanie przebiegu procesu sprzedażowego.

MODUŁ VII. ZAMYKANIE SPRZEDAŻY – HIT CZY KIT?

 1. Sprzedaż prosta i złożona – czym się różnią i jakie to ma znaczenie dla zamykania procesu sprzedaży?
 2. Pozytywne zamknięcie w złożonej sprzedaży.
 3. Działania zwiększające skuteczność zamykania – jak budować zaangażowanie klienta?

MODUŁ VIII. TECHNIKI ZADAWANIA PYTAŃ NAJLEPSZYCH SPRZEDAWCÓW

 1. Rodzaje pytań i ich wpływ na skuteczność odkrywania potrzeb.
 2. Stosowanie właściwej sekwencji pytań celem wzbudzenia przekonania u rozmówcy w zakresie konieczności dokonywania zmiany obecnej sytuacji.

MODUŁ IX. POTRZEBY KLIENTA

 1. Rodzaje potrzeb i ich znaczenie dla zamykania sprzedaży.
 2. Rozwój potrzeb klienta w trakcie procesu sprzedaży.

MODUŁ X. PODSUMOWANIE I ĆWICZENIA

 1. Gry i scenki podsumowujące prezentowane standardy
Szkolenia - Firma szkoleniowa i doradcza Enterprise Advisors Kraków

Chcesz za darmo zdobywać wiedzę na temat sprzedaży i biznesu?

Interesują Cię ciekawe oferty szkoleń?

Zapisz się do naszego newslettera, a nic cię nie ominie!