Efektywny
Lejek Sprzedażowy

szkolenie zamknięte

Jak, krok po kroku, poukładać proces sprzedaży i lejek sprzedażowy w firmie, by maksymalizować szanse dokonania zakupu przez klienta? Jak analizować lejek, optymalizować proces sprzedaży i dzięki temu podnosić wskaźniki konwersji?

Forma: online lub stacjonarne
(miejsce wskazane przez klienta lub w siedzibie Enterprise Advisors)

Czas: 2 dni x 8h.

Nowość! Teraz szkolenie dostępne także w wersji abonamentowej.

Bezpłatny audyt

Dzięki niemu otrzymasz program szkolenia, dopasowany do potrzeb pracowników Twojej firmy.

Gwarancja100 4

Gwarancja jakości
„100% satysfakcji albo nie płacisz”

Zero ryzyka dla Ciebie. Jeśli szkolenie nie spełni Twoich oczekiwań, nie weźmiemy od Ciebie ani złotówki.

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia "EFEKTYWNY LEJEK SPRZEDAŻOWY”:

1.
Dobrze skonstruowany i opomiarowany lejek sprzedażowy to istotne narzędzie pracy działu sprzedaży. Ukazuje m. in. ile szans sprzedaży i kwalifikowanych klientów mamy na poszczególnych etapach procesu sprzedażowego oraz jak wygląda konwersja i przepływ klientów przez proces. Jego kształt, poddany analizie, pokazuje także nad czym należy pracować, jak ustalać priorytety i gdzie są największe rezerwy mające wpływ na wynik sprzedażowy. Jeśli zatem zastanawiasz się jak zoptymalizować lejek sprzedażowy w swojej firmie, by efektywnie przynosił nowych klientów, nasze szkolenie będzie dobrym wyborem.

2.
Podczas warsztatu wspólnie przeanalizujemy proces sprzedaży w Twojej firmie. Weźmiemy pod uwagę różne segmenty Twoich klientów i ich ścieżkę zakupową. Przejdziemy przez proces charakterystyki Buyer Persony (typów klientów Twojej firmy) oraz mapy wartości oferowanej im przez Twoją firmę. Nauczymy się też jak skutecznie kwalifikować leady sprzedażowe.

3.
Na podstawie procesu sprzedaży zweryfikujemy i zbudujemy lejek sprzedaży z jego konkretnymi etapami. Określimy także, kluczowe wskaźniki efektywności, dopasowane do specyfiki procesu sprzedaży w Twoje firmie.

4.
Na koniec warsztatów, nauczymy się jak właściwie analizować lejek sprzedażowy, jak przeciwdziałać jego chorobom i jak go optymalizować, aby cały czas stanowił dla Twojej firmy aktualne, rzetelne i pomocne narzędzie dla działu sprzedaży.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:

 • osoby zarządzające zespołami, osoby odpowiedzialne za sprzedaż, menadżerowie, dyrektorzy, handlowcy.

KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ:

 • gdy Twoja firma chce zwiększyć wyniki sprzedaży
 • gdy w Twojej firmie nie ma zbudowanego procesu sprzedaży lub obecny wymaga korekty
 • gdy Twoja firma rozwija się i konieczne staje się ułożenie kluczowych, skalowalnych procesów
 • gdy Twoja firma wchodzi na nowe rynki lub wprowadza nowe produkty
 • gdy występuje zwiększenie zatrudnienia sił sprzedaży (lub duża rotacja) – efektywny proces sprzedaży pozwala skutecznie wdrażać nowe osoby.

Masz pytania dotyczące szkolenia?
Chcesz je dopasować do potrzeb Twojej firmy i branży?


Wypełnij poniższy formularz lub skontaktuj się bezpośrednio z wybraną osobą z naszego zespołu:

Janusz Sienko
doradztwo i szkolenia biznesowe
Janusz Sieńko

PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I.
NARZĘDZIA ANALIZY STRATEGICZNEJ WSPIERAJĄCE PROCES SPRZEDAŻY
 • Analiza SWOT, jako narzędzia strategicznego ujęcia modelu sprzedaży. Wypracowanie praktycznych wniosków, dopasowanych do obecnej sytuacji
 • Wykorzystanie Lean Canvas w procesie oceny rynkowej przydatności przyjętej strategii.

MODUŁ II.
SEGMENTACJA KLIENTA
 • W jaki sposób efektywnie segmentować klientów? Praca na własnej bazie, analiza przepływów między segmentami, wprowadzenie konkretnego podziału i opracowanie zestawu najlepszych praktyk pracy z własnym portfelem klientów
 • Narzędzia wspierające segmentowanie klientów w zakresie nowego biznesu
 • Jak stworzyć personę i mapę wartości? Wykorzystanie narzędzi design thinkingu w ustaleniu komunikacji z klientem
 • Budowa Progu Różnicy i Unikalnej Wartości Sprzedaży w dopasowaniu do konkretnego segmentu klientów
 • Efekt asymilacji i kontrastu jako narzędzia wspierające budowę wartości w oczach klienta.

MODUŁ III.
JAK SKUTECZNIE KWALIFIKOWAĆ LEADY
 • Opracowanie Profilu Idealnego Klienta. Stworzenie matrycy porównawczej
 • Metoda BANT jako skuteczne narzędzie wspierające kwalifikowanie leadów.

MODUŁ IV.
JAK ZBUDOWAĆ PROCES SPRZEDAŻY
 • Podstawowe elementy efektywnego procesu sprzedaży. Kamienie milowe, punkt widzenia klienta i nielinearność procesu
 • Ścieżka zakupowa klienta jako fundament procesu
 • Stworzenie procesu sprzedaży. Ustalenie kluczowych elementów i wyznaczenie cząstkowych aktywności
 • Analiza procesu sprzedaży w ujęciu Rackhama i De Vicentisa. Skalowalność procesu i tworzenie wartości.

MODUŁ V.
WIZUALIZACJA PROCESU: LEJEK SPRZEDAŻY I KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI
 • Stworzenie lejka sprzedaży w oparciu o skonstruowany proces
 • Określenie najważniejszych wskaźników efektywności. Wprowadzenie wskaźników, które realnie dają wartość
 • Jak pracować na konkretnych wskaźnikach? Określenie zestawu najlepszych praktyk
 • Co mogę wyczytać z danych? Studium przypadku pozwalające w praktyczny sposób dokonać analizy wskaźników i wyciągnąć na jej podstawie efektywne wnioski.

MODUŁ VI.
JAK EFEKTYWNIE ANALIZOWAĆ LEJEK SPRZEDAŻOWY
 • Choroby lejka sprzedaży. Diagnoza i przeciwdziałanie
 • Czego mogę się dowiedzieć z kształtu lejka sprzedaży? Praktyczna analiza i diagnoza wąskich gardeł
 • Jak optymalizować lejek sprzedaży. Relacje pomiędzy celami, wskaźnikami i aktywnościami
 • Jak tropić tzw. wampiry w lejku sprzedaży i dbać o właściwy przepływ?

CO ZYSKASZ DZIĘKI SZKOLENIU:

Szkolenie ma na celu zbudowanie POSTAWY uczestników polegającej na:

 • świadomym wykorzystywaniu wiedzy i umiejętności pozwalających analizować lejek sprzedaży w efektywny i dający praktyczne wnioski sposób
 • uświadomieniu roli efektywnej analizy lejka sprzedażowego jako kluczowej kompetencji wpływającej na ułożenie skutecznych procesów
 • aktywnym korzystaniu z konkretnych danych możliwych do „wyczytania” z kształtu lejka sprzedażowego i przełożenia ich na swoje aktywności
 • uświadomieniu sobie wpływu konkretnych etapów procesu sprzedaży (etapów lejka) na osiągane finalnie wyniki
 • informowaniu w postaci raportów skróconych o prognozowaniu sprzedaży.


Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą POTRAFIĆ:

 • efektywnie prowadzić działania i procesy sprzedażowe na podstawie analizy lejka sprzedażowego
 • świadomie „czytać” i analizować dane wynikających z analizy lejka sprzedażowego
 • korygować aktualnie prowadzone aktywności w oparciu o zmieniający się „kształt” lejka sprzedażowego i zdiagnozowane wąskie gardła
 • pracować z „wampirami” sprzedażowymi podnosząc efektywność własnych działań
 • kwalifikować szanse sprzedażowe i dyskwalifikować niskiej jakości potencjalnych klientów
 • przeprowadzić właściwą segmentację klientów, odpowiednio ich sprofilować
 • przeciwdziałać „chorobom lejka” – analizować sytuację, diagnozować i opracowywać metody przeciwdziałania
 • diagnozować i szacować szanse sprzedażowe na podstawie raportowania w systemie
 • praktycznie wykorzystywać takie narzędzia jak buyer persona czy customer journey map.


Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:

 • podejmowania konkretnych działań na poszczególnych etapach procesu sprzedaży i wpływu tych działań na osiągane wyniki
 • weryfikacji skuteczności w oparciu o analizę konkretnych etapów lejka sprzedażowego i wpływu wniosków na kształt prowadzonych aktywności
 • określania optymalnej długości cyklu sprzedażowego i wpływu długości konkretnych etapów na kształt lejka sprzedażowego
 • diagnozy wąskich gardeł w lejku sprzedażowym i przełożenia „kształtów lejka” na aktywności w całym procesie sprzedażowym
 • obliczania idealnej wielkości lejka sprzedaży i przełożenia wniosków na podejmowane korekty i działania
 • diagnozy „chorób” lejka sprzedażowego i metod przeciwdziałania
 • form raportowania i potrzeby przekazywania informacji o przebiegu procesu sprzedaży
 • segmentacji i profilowania klientów.


ZASTANAWIASZ SIĘ CZY TO WŁAŚCIWE SZKOLENIE DLA TWOJEJ FIRMY?

Zostaw kontakt. Oddzwonimy do Ciebie, aby poznać bliżej Twoje potrzeby i dopasować do nich program szkoleniowy.

Prowadzący szkolenie:

Lech Ciepiał

W zakresie pracy szkoleniowej koncentruje się na szkoleniach z budowania procesów rozwojowych, efektywności biznesowej szkoleń, zakresu szeroko pojętej sprzedaży, ale również komunikacji interpersonalnej, zarządzania, motywacji oraz radzenie sobie ze stresem. Jest doktorem nauk humanistycznych, filozofem i historykiem. Ponadto, z zakresu biznesu, ukończył studia podyplomowe: Zarządzanie i Umiejętności Menedżerskie z Elementami Coachingu, Akademię Trenera Biznesu, Akademię Menedżera Sprzedaży i Menedżerską Akademię Analizy Transakcyjnej. Był uczestnikiem wielu specjalistycznych szkoleń, posiada m. in. certyfikat Franklin University z zakresu negocjacji. Jest także recenzentem i aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

W zakresie projektów szkoleniowych wiedzę teoretyczną opiera na praktyce. Uważa, że tylko powiązanie praktyki z teorią pozwala tworzyć prawdziwie efektywne projekty szkoleniowe. Jego doświadczenia zawodowe tworzą szeroki wachlarz. Pracował m. in jako bankowiec, przedstawiciel handlowy, menedżer, ale również nauczyciel, dziennikarz i redaktor naczelny. Zarządzał zespołami sprzedażowymi, kierował również działem szkoleń i rekrutacji. Nie obce są mu takie branże jak ubezpieczeniowa, medyczna, finansowa oraz telekomunikacyjna. Od 10 lat pracuje jako trener i coach – w tym czasie spędził na sali szkoleniowej ponad 6000 godzin, jestem również twórcą wielu programów szkoleniowych i autorskich rozwiązań biznesowych.

Wychodzi z założenia, że sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach. Zawsze ma w pamięci słowa Seneki: „Jeżeli nie wiesz dokąd płyniesz żaden wiatr nie jest Ci przychylny.”

Zaufali nam m.in.

POZNAJ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW:

Współpracę z firmą Enterprise Advisors Polska oceniamy na bardzo wysokim poziomie. Tematyka warsztatów została trafnie dopasowana do naszych potrzeb oraz profilu spółki. Podczas prowadzonych szkoleń mogliśmy się przekonać, że trenerzy to prawdziwi profesjonaliści.

Szczerze rekomendujemy współpracę z firmą Enterprise Advisors, ponieważ jest to dostawca wysokiej jakości usług rozwojowych oraz świetny partner biznesowy.
Marcin Pawłowski
Sales Manager
Bolsius Polska
Bez cienia wątpliwości możemy polecić usługi firmy doradczo-szkoleniowej Enterprise Advisors Polska. Docenienia wymagają wysoka jakość oraz atrakcyjność prowadzonych szkoleń, a także kompetencje trenerów.

Zachęcamy do korzystania z ich usług.
Zbigniew Dybał
Prezes
Czanieckie Makarony
Z Enterprise Advisors Polska Sp. z o.o. współpracujemy już od dłuższego czasu, dlatego też z największą przyjemnością możemy polecić współpracę z tą firmą. [...] jest to rzetelny dostawca usług szkoleniowych na bardzo wysokim poziomie.
Rafał Rząd
Sales Manager
PAYU S.A.
Nasza przygoda z Enterprise Advisors rozpoczęła się kilka lat temu i do tej pory regularnie współpracujemy przy realizacji szkoleń dla Naszych pracowników. Na szczególną uwagę zasługuje profesjonalne podejście firmy na każdym etapie organizacji szkoleń.

Współpracę z firmą Entreprise Advisors możemy opisywać w samych superlatywach – pełne zaangażowanie, doskonały kontakt oraz szybkość działania. Dla EA nie ma rzeczy niemożliwych!
Paulina Cichońska, Anna Hus-Uchman
Dział HR
Amer Sports
Firma Enterprise Advisors przeprowadziła szkolenie [Komunikacja nastawiona na współpracę] dla grupy 50 radców prawnych z krakowskiego samorządu zawodowego.

Szkolenie prowadzone było na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Omawiane tematy zostały ujęte w nowatorski i interesujący sposób. Zarówno organizacja, jak i przebieg warsztatu, spełniły nasze oczekiwania.

Pozwala nam to polecić firmę Enterprise Advisors jako solidnego i godnego zaufania partnera i profesjonalnego dostawcę rozwiązań szkoleniowych.
dr Marcin Sala-Szczypiński
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Dobrowolscy Sp. z o. o. potwierdza, że firma Enterprise Advisors zrealizowała dla nas kompleksowy projekt szkoleniowy. Uwzględniał on cykl szkoleń dla przedstawicieli handlowych, menedżerów działu sprzedaży oraz pracowników działu telesprzedaży.

Współpraca z Enterprise Advisors pozwala nam zarekomendować tę firmę jako rzetelnego partnera i wykonawcę usług szkoleniowych.
Agnieszka Peret
Wiceprezes Zarządu
Dobrowolscy Sp. z o. o.
Bardzo dziękuję Enterprise Advisors za przeprowadzone szkolenie [Inteligencja Emocjonalna w Zarządzaniu], przekazane informacje, ćwiczenia oraz miłą atmosferę, którą wszyscy wspólnie tworzyliśmy.

Wierzę, że po szkoleniu, każdy z nas uczestników, będzie mógł lepiej funkcjonować w dzisiejszym świecie, dzięki jeszcze lepszemu zrozumieniu siebie oraz zarządzaniu emocjami.

Miło było poznać trenera Pawła Bogusława jako człowieka oraz posłuchać jako eksperta.
Mariola Janczy
Business Development
DMT Holding S. A.
Z przyjemnością rekomendujemy firmę Enterprise Advisors Polska Sp. z o.o., jako profesjonalnego i doświadczonego partnera w realizacji programów szkoleniowo - rozwojowych. Szkolenie w bardzo pozytywny sposób wpłynęło na rozwój osobisty uczestników, a co najważniejsze skutecznie zwiększyło sprzedaż.
Katarzyna Tylman-Niemirowicz
Pełnomocnik Zarządu
Eurocast Industries
Z przyjemnością polecam firmę Enterprise Advisors Spółka z o.o. jako organizatora szkoleń. Szkolenia w pełni sprostały naszym oczekiwaniom. Tematyka i zakres szkoleń zostały dobrane w oparciu o indywidualne rozmowy i dopasowane do naszych potrzeb. Trenerzy, którzy zostali przydzieleni do projektu to specjaliści w swojej dziedzinie, z ogromną wiedzą i doświadczeniem.

Szkolenia były prowadzone były w sposób wykraczający poza schematy - skłaniały do refleksji, a dzięki ćwiczeniom można było od razu wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną. Ponadto pracownicy firmy zadbali o opiekę nad całością projektu, zarówno w sferze merytorycznej, jak i administracyjnej.
Angelika Jarguz
Managing Director
GRAND ASCOT Hotel****
Firma Enterprise Advisors Polska Sp. z o. o. przeprowadziła dla naszej firmy warsztaty szkoleniowe: „Komunikowanie nowych warunków handlowych”, „Negocjacje biznesowe” oraz „Akademia Negocjatora”.

Każdy z nich został przeprowadzony na profesjonalnym poziomie. Warsztaty zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.

Polecamy Enterprise Advisors jako rzetelnego dostawcę usług szkoleniowych.
Anna Łuczak
Prokurent
ABM S. A.
Firmę Enterprise Advisors polecamy z pełnym przekonaniem. Wspaniały zespół, który kompleksowo zajął się zleceniem również od strony formalnej, czyli napisaniem wniosku o dofinansowanie wraz z jego rozliczeniem.

Cykl szkoleń przeprowadzony z udziałem fantastycznych i profesjonalnych trenerów, wpłynął pozytywnie zarówno na relacje, jak i kompetencje całego naszego zespołu. Z pewnością nie było to nasze ostatnie wspólne przedsięwzięcie.
Iwona Zięcina
Członek Zarządu
Centrum DelaVi

LEJEK SPRZEDAŻOWY
- ZOBACZ TAKŻE INNE MATERIAŁY POWIĄZANE Z TEMATYKĄ:

Masz pytania dotyczące szkolenia? Skontaktuj się z nami i szybko uzyskasz odpowiedź jak możemy ci pomóc:

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Polityka Prywatności Google. Warunki korzystania z usługi reCAPTCHA.

Janusz Sienko
doradztwo i szkolenia biznesowe
Janusz Sieńko
dofinansowanie na szkolenia
i dotacje na rozwój
Iwona Mikulska

Ta witryna używa pliki cookies – zarówno własne, jak też korzysta z plików cookies stron trzecich.

Szkolenia - Firma szkoleniowa i doradcza Enterprise Advisors Kraków

Chcesz za darmo zdobywać wiedzę na temat sprzedaży i biznesu?

Interesują Cię ciekawe oferty szkoleń?

Zapisz się do naszego newslettera, a nic cię nie ominie!