Jak utrzymać efekt poszkoleniowy u pracowników?

jak utrzymac efekt poszkoleniowy

Badania niemieckiego psychologa Hermanna Ebbinghausa, określone jako KRZYWA ZAPOMNIENIA, wskazują, że większość przyswajanych informacji ulega zapomnieniu już w przeciągu kilku dni. Po 30 dniach zostaje nam ich w pamięci już tylko nieco ponad 20%.

Co zatem zrobić aby wiedza po szkoleniu została u pracowników na dłużej? Aby była podstawą do trwałej zmiany ich zachowań a w kolejnym kroku do osiągania celów biznesowych organizacji?

W skrócie:

BĄDŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO I OTRZYMUJ INFORMACJE O NOWYCH ARTYKUŁACH I SPOSOBACH NA ROZWÓJ NA SWÓJ E-MAIL

Wstęp

Niewątpliwe ważnym czynnikiem mającym wpływ na to, ile informacji zostanie w głowach uczestników szkolenia, jest ich przydatność i znacznie dla nich samych. Mówimy tutaj m.in. o jakości treści prezentowanych na szkoleniach, jakości ćwiczeń i wykorzystywanych narzędzi.

Równie istotne jest, jaką ścieżkę współpracy wybierzemy z firmą szkoleniową, przed i po szkoleniach.

Jeśli chcemy, aby dany warsztat szkoleniowy był nie tylko formą przekazania wiedzy, która po pewnym czasie może po prostu ulecieć, warto na zadać sobie również poniższe pytania:

 • czy motywacja uczestników będzie na tyle silna aby dokonać zmiany?
 • czy otoczenie okaże wsparcie?
 • czy treści przekazywane na szkoleniu są ważne dla uczestników?
 • czy uczestnik będzie miał okazję powtórzyć zdobytą wiedzę?
Poszukujesz firmy szkoleniowej, która realnie wpłynie na zmianę w Twojej firmie?

„Wdrożenie, głupcze!” - czyli o metodzie Enterprise Advisors na utrzymanie efektu poszkoleniowego

Po naprawdę wielu godzinach na salach szkoleniowych, licznych spotkaniach i rozmowach z klientami, zarówno przed, jak i po szkoleniach, w Enterprise Advisors wiemy, że istnieje sprawdzona i skuteczna ścieżka, która prowadzi do realnych zmian zachowań uczestników, utrzymania efektu poszkoleniowego a w kolejnym kroku do osiągania celów strategicznych organizacji.

Nie wymyśliliśmy tego sami. Od lat pracujemy z modelem Kirkpatricka, który powszechnie uznawany jest za najbardziej użyteczny sposób pracy z grupą szkoleniową. Więcej o modelu pisaliśmy tutaj: Czym jest Model Kirkpatricka.

Projektując działania rozwojowe, przy ścisłej współpracy z naszymi klientami, już na samym początku tego procesu skupiamy się na dokładnej analizie, umożliwiającej postawienie trafnej diagnozy szkoleniowej. Składa się ona z takich elementów jak:

 • poznanie klienta i grupy docelowej
 • omówienie zdiagnozowanych obszarów i propozycji działań rozwojowych
 • sesje audytowe z uczestnikami i przełożonymi
 • analiza planu szkoleń i wdrożeń z organizatorem.

Stworzony i realizowany plan szkoleń, to nie tylko warsztaty z uczestnikami i inne działania, które mają ich dobrze przygotować i zmotywować do pracy na szkoleniu. To także działania z ich przełożonymi. Bo oni również biorą odpowiedzialność za realizację obranych celów.

Kluczowym elementem tego etapu jest opracowanie Indywidualnego Planu Wdrożenia. Jest to nasze autorskie narzędzie, które służy do pracy z uczestnikami na kolejnych etapach procesu. Przygotowana ścieżka wdrożenia to szereg działań, które mają wspierać uczestników w dalszej pracy, z uwzględnieniem aktywności także po stronie osób zarządzających zespołami.

Czy warto inwestować we wdrożenia?

Na to pytanie często odpowiadamy naszym klientom już na pierwszych etapach rozmów i projektowania propozycji działań rozwojowych. Wracając do badań Hermanna Ebbinghausa z początku tego artykułu: nie da się efektywnie uczyć i zmieniać postaw pracowników bazując tylko na zdobytej na szkoleniu wiedzy, która może zostać zapomniana już po kilku dniach. Kluczowy jest etap wdrożenia i utrzymania efektu poszkoleniowego.

Naszą receptą na faktyczny rozwój uczestników szkoleń, oprócz przekazywania wiedzy, jest również:

 • nauka umiejętności
 • budowanie postawy (jestem przekonany, że prezentowany standard jest najlepszym sposobem na osiągnięcie celów, identyfikuję się z nim i chcę go stosować)
 • motywacja (chcę zastosować poznane metody i narzędzia)
 • pewność siebie (uważam, że jestem w stanie wykorzystać nową wiedzę i umiejętności pozyskane na szkoleniu w codziennej pracy.

Prezentowany przez nas powyżej proces nie jest jedyną, uniwersalną ścieżką. Każda organizacja jest inna. Każda ma swoje cele i wyzwania. Dlatego zawsze siadamy wspólnie przy stole lub online i projektujemy rozwiązania, które mają pomóc te cele osiągnąć.

Chętnie porozmawiamy o tym również z Tobą.

Enterprise Advisors

EA Team

Poszukujesz firmy szkoleniowej, która realnie wpłynie na zmianę w Twojej firmie?

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE O NOWYCH ARTYKUŁACH I SPOSOBACH NA ROZWÓJ NA SWÓJ E-MAIL?

Sprawdź szkolenia z obszaru wdrażania zmian i nowych kompetencji w organizacji wybierane najczęściej w ostatnim czasie:
Przeglądaj także nasze inne publikacje, zbliżone tematyką do opublikowanego artykułu:

Ta witryna używa pliki cookies – zarówno własne, jak też korzysta z plików cookies stron trzecich.

Szkolenia - Firma szkoleniowa i doradcza Enterprise Advisors Kraków

Chcesz za darmo zdobywać wiedzę na temat sprzedaży i biznesu?

Interesują Cię ciekawe oferty szkoleń?

Zapisz się do naszego newslettera, a nic cię nie ominie!