First Time Manager

szkolenie zamknięte

Jak płynnie przejść z niedawnej roli „członka zespołu” do nowej funkcji osoby zarządzającej grupą ludzi? Jak rozwijać w sobie umiejętności managerskie i stawiać kolejne kroki do bycia prawdziwym liderem? Jak skutecznie zarządzać sobą i zespołem?

Forma: online lub stacjonarne
(miejsce wskazane przez klienta lub w siedzibie Enterprise Advisors)

Czas: 2 dni x 8h.

Bezpłatny audyt

Dzięki niemu otrzymasz program szkolenia, dopasowany do potrzeb pracowników Twojej firmy.

Gwarancja100 4

Gwarancja jakości
„100% satysfakcji albo nie płacisz”

Zero ryzyka dla Ciebie. Jeśli szkolenie nie spełni Twoich oczekiwań, nie weźmiemy od Ciebie ani złotówki.

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia "First Time Manager”:

1.
Przejście od roli członka zespołu do osoby nim zarządzającej nie jest proste. Wymaga rozwinięcia nowych kompetencji i umiejętności. Dodatkowo, trzeba uporać się jeszcze ze sferą emocjonalną, wynikającą chociażby z powstania nowej zależności pomiędzy świeżo upieczonym managerem a niedawnymi jeszcze koleżankami i kolegami z zespołu. Podczas szkolenia skupimy się nad uporządkowaniem tej układanki.

2.
Dzięki warsztatom rozwiniesz kompetencje menadżerskie, które docelowo przełożą się na kluczowe wskaźniki efektywności. Otrzymasz gotowe narzędzia niezbędne do skutecznego sprawowania funkcji menedżerskich w swojej firmie.

3.
Przejdziesz przez ćwiczenia, które będą oparte na sytuacjach z Twojej aktywności zawodowej tak, aby zdobyte kompetencje mogły zostać przełożone natychmiast na bieżącą praktykę zawodową.

4.
Przed każdym modułem szkoleniowym otrzymasz do przygotowania studium przypadku dotyczące swojej aktywności zawodowej, spotykanych trudności i wyzwań. Z kolei po każdym zakończonym module wypracujemy Indywidualny Plan Wdrożeniowy zdobytych umiejętności.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:

 • młodzi „świezi” menadżerowie, osoby które po raz pierwszy w firmie będą pełniły funkcje managerskie i będą zarządzać zespołami a także osoby z krótkim stażem managerskim.

KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ:

 • gdy menadżer po raz pierwszy zostaje awansowany na stanowisko liderskie lub zostaje mianowany liderem nowego zespołu
 • gdy lider doświadcza trudności związanych z kierowaniem zespołem np. zwiększa się rotacja w zespole, spada efektywność i motywacja ludzi
 • gdy menadżer ma wątpliwości, czy stosowane przez niego praktyki zarządzania zespołem są najbardziej efektywne i opłacalne dla niego i jego współpracowników
 • gdy lider ma poczucie, że jego repertuar interwencji wobec trudności występujących w zespole się wyczerpał i potrzebuje nowych narzędzi lub inspiracji.

Masz pytania dotyczące szkolenia?
Chcesz je dopasować do potrzeb Twojej firmy i branży?


Wypełnij poniższy formularz lub skontaktuj się bezpośrednio z wybraną osobą z naszego zespołu:

Agnieszka Kus foto new
doradztwo i szkolenia biznesowe
Agnieszka Kuś

PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I
SYLWETKA LIDERA I PODSTAWOWE FUNKCJE MENADŻERSKIE

 • Istota zarządzania i podstawowe funkcje menedżerskie: planowanie, monitorowanie, organizowanie, zarządzanie i motywowanie
 • Jak budować autorytet w zespole? Kanon dobrych praktyk
 • Jak zmienić rolę z kolegi na szefa? Expose szefa jako istotne narzędzie w komunikacji menedżerskiej
 • Budowanie zaufania do menadżera. Wymiar kompetencji i serdeczności
 • Największe błędy i trudności młodego menedżera
 • Podsumowanie i opracowanie Indywidualnego Planu Wdrożenia.

MODUŁ II
EFEKTYWNOŚĆ MENADŻERSKA. PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE I DELEGOWANIE ZADAŃ
 • Przywództwo sytuacyjne według Blancharda jako filozofia zarządzania i fundament właściwej komunikacji
 • Koncepcja zarządzania opierająca się na kryteriach kompetencji i zaangażowania
 • Rozpoznawanie behawioralnych wskaźników pozwalających na diagnozę stopnia rozwoju pracownika
 • Tworzenie indywidualnych planów działań wobec wybranych pracowników
 • Funkcje delegowania: uprawnienia i odpowiedzialność
 • Korzyści menadżerskie wynikające z procesu przekazywania uprawnień
 • Poziomy i zasady delegowania zadań
 • Przeciwdziałanie błędom w delegowaniu oraz przełamywanie oporów przed dzieleniem się uprawnieniami
 • Motywacyjny aspekt delegowania
 • Sprawdzian delegowania: co, kto, dlaczego, jak, do kiedy?
 • Podsumowanie i opracowanie Indywidualnego Planu Wdrożenia.

MODUŁ III
EFEKTYWNOŚĆ MENADŻERSKA. ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE I EFEKTYWNE PODEJMOWANIE DECYZJI
 • Organizacja czasu pracy menedżera. Proaktywność w zarządzaniu czasem pracy
 • Kluczowe modele zarządzania sobą w czasie. System planowania czasu, zasada Pareto, analiza ABC, macierz Eisenhowera
 • Wyznaczanie i realizacja celów. Fundament efektywności
 • Sztuka podejmowania decyzji w otoczeniu nacechowanym zmiennością, złożonością, niejednoznacznością i niepewnością
 • Efektywne techniki i narzędzia wspierające podejmowanie decyzji
 • Podsumowanie i opracowanie Indywidualnego Planu Wdrożenia.

MODUŁ IV
RELACJA PRZEŁOŻONY - PODWŁADNY
 • Algorytmy postępowania. Narzędzia skutecznego menedżera. Schemat prowadzenia rozmów: nagradzanie, przekazanie trudnej decyzji, odmawianie, karanie
 • Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu zespołem
 • Udzielanie informacji zwrotnej. Znaczenie, modele
 • Narzędzia wpływu. Sekwencja argumentacyjna i perswazja w pracy menedżera
 • Spotkania z zespołem. Zasady i modele efektywnych spotkań
 • After Action Review. Przegląd po skończonej pracy jako formuła krótkich spotkań z zespołem
 • Podsumowanie i opracowanie Indywidualnego Planu Wdrożenia.

MODUŁ V
MOTYWOWANIE
 • Rodzaje i modele skutecznego motywowania. Podejście klasyczne i nowoczesne modele (koncepcja Herzberga, teoria automotywacji, motywacja błyskawiczna Michaela Pantalona, motywacja wg. analizy transakcyjnej)
 • Uwzględnienie indywidualnych różnic w motywowaniu. Kierunki motywacji, systemy wartości. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
 • Wizja, misja jako podstawowa siła napędowa działań
 • Mity motywacyjne
 • Motywowanie przez cele. Wpływ właściwego ustalania celu na poziom motywacji pracownika
 • Cykl pracy z błędami
 • Podsumowanie i opracowanie Indywidualnego Planu Wdrożenia.

CO ZYSKASZ DZIĘKI SZKOLENIU:

Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na:

 • świadomym wykorzystywaniu wiedzy i umiejętności pozwalających budować wizerunek efektywnego i skutecznego menedżera
 • rozumieniu istoty funkcji menedżerskich
 • świadomym wpływaniu na motywację pracowników
 • świadomości początkujących menedżerów ich roli i odpowiedzialności na nowo objętym stanowisku
 • rozumieniu znaczenia efektywnego podejmowania decyzji w świecie nacechowanym złożonością i niezwykłą dynamiką.


Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą POTRAFIĆ:

 • budować autorytet menedżera
 • diagnozować poziom rozwoju pracowników na podstawie ich zachowań
 • dopasować skuteczne narzędzia motywowania do indywidualnych potrzeb pracowników
 • używać skutecznie narzędzi budowania relacji przełożony - podwładny (informacja zwrotna, delegowanie zadań)
 • efektywnie komunikować swoje decyzje
 • stosować konkretne modele ułatwiające komunikację z pracownikami w sytuacjach trudnych
 • organizować efektywne spotkania z zespołem
 • właściwie zarządzać sobą w czasie.


Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:

 • podstawowych funkcji menedżerskich
 • Modelu Przywództwa Sytuacyjnego Blancharda
 • psychologii motywowania pracowników, różnorodnych modeli motywacyjnych
 • budowania efektywnej relacji przełożony – podwładny
 • zasad poprawnego delegowania zadań
 • narzędzi komunikacyjnych efektywnego menedżera
 • udzielania informacji zwrotnej
 • efektywnego prowadzenia spotkań z zespołem
 • narzędzi i technik podejmowania decyzji
 • zarządzania sobą w czasie.


ZASTANAWIASZ SIĘ CZY TO WŁAŚCIWE SZKOLENIE DLA TWOJEJ FIRMY?

Zostaw kontakt. Oddzwonimy do Ciebie, aby poznać bliżej Twoje potrzeby i dopasować do nich program szkoleniowy.

Prowadzący szkolenie:

Lech Ciepiał

W zakresie pracy szkoleniowej koncentruje się na szkoleniach z budowania procesów rozwojowych, efektywności biznesowej szkoleń, zakresu szeroko pojętej sprzedaży, ale również komunikacji interpersonalnej, zarządzania, motywacji oraz radzenie sobie ze stresem. Jest doktorem nauk humanistycznych, filozofem i historykiem. Ponadto, z zakresu biznesu, ukończył studia podyplomowe: Zarządzanie i Umiejętności Menedżerskie z Elementami Coachingu, Akademię Trenera Biznesu, Akademię Menedżera Sprzedaży i Menedżerską Akademię Analizy Transakcyjnej. Był uczestnikiem wielu specjalistycznych szkoleń, posiada m. in. certyfikat Franklin University z zakresu negocjacji. Jest także recenzentem i aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

W zakresie projektów szkoleniowych wiedzę teoretyczną opiera na praktyce. Uważa, że tylko powiązanie praktyki z teorią pozwala tworzyć prawdziwie efektywne projekty szkoleniowe. Jego doświadczenia zawodowe tworzą szeroki wachlarz. Pracował m. in jako bankowiec, przedstawiciel handlowy, menedżer, ale również nauczyciel, dziennikarz i redaktor naczelny. Zarządzał zespołami sprzedażowymi, kierował również działem szkoleń i rekrutacji. Nie obce są mu takie branże jak ubezpieczeniowa, medyczna, finansowa oraz telekomunikacyjna. Od 10 lat pracuje jako trener i coach – w tym czasie spędził na sali szkoleniowej ponad 6000 godzin, jestem również twórcą wielu programów szkoleniowych i autorskich rozwiązań biznesowych.

Wychodzi z założenia, że sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach. Zawsze ma w pamięci słowa Seneki: „Jeżeli nie wiesz dokąd płyniesz żaden wiatr nie jest Ci przychylny.”

Zaufali nam m.in.

POZNAJ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW:

Współpracę z firmą Enterprise Advisors Polska oceniamy na bardzo wysokim poziomie. Tematyka warsztatów została trafnie dopasowana do naszych potrzeb oraz profilu spółki. Podczas prowadzonych szkoleń mogliśmy się przekonać, że trenerzy to prawdziwi profesjonaliści.

Szczerze rekomendujemy współpracę z firmą Enterprise Advisors, ponieważ jest to dostawca wysokiej jakości usług rozwojowych oraz świetny partner biznesowy.
Marcin Pawłowski
Sales Manager
Bolsius Polska
Bez cienia wątpliwości możemy polecić usługi firmy doradczo-szkoleniowej Enterprise Advisors Polska. Docenienia wymagają wysoka jakość oraz atrakcyjność prowadzonych szkoleń, a także kompetencje trenerów.

Zachęcamy do korzystania z ich usług.
Zbigniew Dybał
Prezes
Czanieckie Makarony
Z Enterprise Advisors Polska Sp. z o.o. współpracujemy już od dłuższego czasu, dlatego też z największą przyjemnością możemy polecić współpracę z tą firmą. [...] jest to rzetelny dostawca usług szkoleniowych na bardzo wysokim poziomie.
Rafał Rząd
Sales Manager
PAYU S.A.
Nasza przygoda z Enterprise Advisors rozpoczęła się kilka lat temu i do tej pory regularnie współpracujemy przy realizacji szkoleń dla Naszych pracowników. Na szczególną uwagę zasługuje profesjonalne podejście firmy na każdym etapie organizacji szkoleń.

Współpracę z firmą Entreprise Advisors możemy opisywać w samych superlatywach – pełne zaangażowanie, doskonały kontakt oraz szybkość działania. Dla EA nie ma rzeczy niemożliwych!
Paulina Cichońska, Anna Hus-Uchman
Dział HR
Amer Sports
Firma Enterprise Advisors przeprowadziła szkolenie [Komunikacja nastawiona na współpracę] dla grupy 50 radców prawnych z krakowskiego samorządu zawodowego.

Szkolenie prowadzone było na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Omawiane tematy zostały ujęte w nowatorski i interesujący sposób. Zarówno organizacja, jak i przebieg warsztatu, spełniły nasze oczekiwania.

Pozwala nam to polecić firmę Enterprise Advisors jako solidnego i godnego zaufania partnera i profesjonalnego dostawcę rozwiązań szkoleniowych.
dr Marcin Sala-Szczypiński
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Dobrowolscy Sp. z o. o. potwierdza, że firma Enterprise Advisors zrealizowała dla nas kompleksowy projekt szkoleniowy. Uwzględniał on cykl szkoleń dla przedstawicieli handlowych, menedżerów działu sprzedaży oraz pracowników działu telesprzedaży.

Współpraca z Enterprise Advisors pozwala nam zarekomendować tę firmę jako rzetelnego partnera i wykonawcę usług szkoleniowych.
Agnieszka Peret
Wiceprezes Zarządu
Dobrowolscy Sp. z o. o.
Bardzo dziękuję Enterprise Advisors za przeprowadzone szkolenie [Inteligencja Emocjonalna w Zarządzaniu], przekazane informacje, ćwiczenia oraz miłą atmosferę, którą wszyscy wspólnie tworzyliśmy.

Wierzę, że po szkoleniu, każdy z nas uczestników, będzie mógł lepiej funkcjonować w dzisiejszym świecie, dzięki jeszcze lepszemu zrozumieniu siebie oraz zarządzaniu emocjami.

Miło było poznać trenera Pawła Bogusława jako człowieka oraz posłuchać jako eksperta.
Mariola Janczy
Business Development
DMT Holding S. A.
Z przyjemnością rekomendujemy firmę Enterprise Advisors Polska Sp. z o.o., jako profesjonalnego i doświadczonego partnera w realizacji programów szkoleniowo - rozwojowych. Szkolenie w bardzo pozytywny sposób wpłynęło na rozwój osobisty uczestników, a co najważniejsze skutecznie zwiększyło sprzedaż.
Katarzyna Tylman-Niemirowicz
Pełnomocnik Zarządu
Eurocast Industries
Z przyjemnością polecam firmę Enterprise Advisors Spółka z o.o. jako organizatora szkoleń. Szkolenia w pełni sprostały naszym oczekiwaniom. Tematyka i zakres szkoleń zostały dobrane w oparciu o indywidualne rozmowy i dopasowane do naszych potrzeb. Trenerzy, którzy zostali przydzieleni do projektu to specjaliści w swojej dziedzinie, z ogromną wiedzą i doświadczeniem.

Szkolenia były prowadzone były w sposób wykraczający poza schematy - skłaniały do refleksji, a dzięki ćwiczeniom można było od razu wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną. Ponadto pracownicy firmy zadbali o opiekę nad całością projektu, zarówno w sferze merytorycznej, jak i administracyjnej.
Angelika Jarguz
Managing Director
GRAND ASCOT Hotel****
Firma Enterprise Advisors Polska Sp. z o. o. przeprowadziła dla naszej firmy warsztaty szkoleniowe: „Komunikowanie nowych warunków handlowych”, „Negocjacje biznesowe” oraz „Akademia Negocjatora”.

Każdy z nich został przeprowadzony na profesjonalnym poziomie. Warsztaty zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.

Polecamy Enterprise Advisors jako rzetelnego dostawcę usług szkoleniowych.
Anna Łuczak
Prokurent
ABM S. A.
Firmę Enterprise Advisors polecamy z pełnym przekonaniem. Wspaniały zespół, który kompleksowo zajął się zleceniem również od strony formalnej, czyli napisaniem wniosku o dofinansowanie wraz z jego rozliczeniem.

Cykl szkoleń przeprowadzony z udziałem fantastycznych i profesjonalnych trenerów, wpłynął pozytywnie zarówno na relacje, jak i kompetencje całego naszego zespołu. Z pewnością nie było to nasze ostatnie wspólne przedsięwzięcie.
Iwona Zięcina
Członek Zarządu
Centrum DelaVi

First Time Manager
- ZOBACZ TAKŻE INNE MATERIAŁY POWIĄZANE Z TEMATYKĄ:

Masz pytania dotyczące szkolenia? Skontaktuj się z nami i szybko uzyskasz odpowiedź jak możemy ci pomóc:

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Polityka Prywatności Google. Warunki korzystania z usługi reCAPTCHA.

Janusz Sienko
doradztwo i szkolenia biznesowe
Janusz Sieńko
dofinansowanie na szkolenia
i dotacje na rozwój
Iwona Mikulska

Ta witryna używa pliki cookies – zarówno własne, jak też korzysta z plików cookies stron trzecich.

Szkolenia - Firma szkoleniowa i doradcza Enterprise Advisors Kraków

Chcesz za darmo zdobywać wiedzę na temat sprzedaży i biznesu?

Interesują Cię ciekawe oferty szkoleń?

Zapisz się do naszego newslettera, a nic cię nie ominie!