Wskaźnik rentowności sprzedaży – co to jest?

wskaźnik rentowności sprzedaży Enterprise Advisors

Jeśli prowadzisz biznes i Twoja firma sprzedaje produkty lub usługi, chcesz mieć pewność, że wszystko idzie w dobry kierunku. Ważna jest rentowność całego przedsięwzięcia. Dlatego, patrząc na liczby, chciałbyś mieć potwierdzenie w „twardych” danych, że prowadzony biznes po prostu się opłaca.

Jednym ze sposób na ocenę opłacalności podejmowanych działań biznesowych jest obliczanie tzw. rentowności sprzedaży. O tym, co to jest wskaźnik rentowności sprzedaży, jak się nim posługiwać na co dzień i jak go interpretować, dowiesz się z naszego Słownika.

W skrócie:

BĄDŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO I OTRZYMUJ INFORMACJE O NOWYCH ARTYKUŁACH I SPOSOBACH NA ROZWÓJ NA SWÓJ E-MAIL

Wskaźnik rentowności sprzedaży definicja

Wskaźnik rentowności sprzedaży (ang. return on sales, ROS) - w skrócie oznacza udział zysku w przychodach ze sprzedaży.

Generalnie, w praktyce biznesowej, stosuje się różne wskaźniki rentowności sprzedaży, co uzależnione jest od rodzaju wyniku finansowego firmy. Najczęściej jednak jest on obliczany jako stosunek zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży. W związku z tym też często zamiennie stosuje się przy nim pojęcie: „rentowność netto”.

Innymi, często spotykanymi wskaźnikami odnoszącymi się do rentowności są także:

  • ROI (ang. return on investment) – zwrot z inwestycji. Jest to wskaźnik, który mówi na ile opłacalna była dana, konkretna inwestycja. Pozwala ocenić pojedyncze działania firmy, jednak nie pozwala ocenić jej jako całości. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej dla firmy.

 

  • ROA (ang. return on assets) – wskaźnik rentowności aktywów. Wyraża on stosunek zysku netto firmy do wartości jej aktywów. Informuje o zdolności firmy do generowania zysków i efektywności gospodarowania własnym majątkiem. Im wyższy wskaźnik, tym lepsza rentowność i kondycja firmy.

 

  • ROE (ang. return on equity) – wskaźnik rentowności kapitału własnego. Informuje o tym, jak duży zysk osiągnęła firma na podstawie wprowadzonego do niej kapitału. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej dla firmy.
Szukasz sposobów na poprawę rentowności sprzedaży w Twojej firmie?

Wskaźnik rentowności sprzedaży czym jest dokładnie i jak go wyliczyć

Wskaźnik rentowności sprzedaży pokazuje opłacalność wszelkich działań handlowych firmy. Przy jego wyliczaniu bierze się pod uwagę wszystkie koszty prowadzenia biznesu, włącznie z podatkami. Dzięki niemu można dowiedzieć się jaki procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów. Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym lepsza kondycja finansowa przedsiębiorstwa.

 

Wzór na obliczenie wskaźnika rentowności sprzedaży wygląda następująco:

Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) = (zysk netto / przychody netto ze sprzedaży) x 100%

 

Przećwiczmy jego zastosowanie na konkretnych liczbach:

Załóżmy, że twoja firma miała w ostatnim miesiącu 500.000 zł przychodów netto ze sprzedaży oraz 300.000 zł wydatków. Oznacza to, że zysk netto wyniósł 200.000 zł. Podstawiając liczby do wzoru otrzymujemy wskaźnik rentowości sprzedaży (ROS) w ujęciu miesięcznym na poziomie 40%.

ROS = (200.000 zł / 500.000 zł) x 100% = 40%

Wskaźnik rentowności sprzedaży interpretacja

Co, dla właściciela firmy albo dyrektora sprzedaży, oznacza 40% z powyższego przykładu?

Wskaźnik rentowności sprzedaży na poziomie 40% oznacza, że każda wydana złotówka na działania firmy w danym miesiącu zwróciła się z nawiązką o 40 groszy. Albo inaczej, że na każdej wydanej złotówce w danym miesiącu Twoja firma zarobiła na czysto 40 gorszy.

Co oznacza spadek wskaźnika rentowności sprzedaży?

Monitorując rentowność w stałych okresach (np. miesięcznych), można zauważyć jego zmiany i wahania. To ważna wiedza, która pozwala na szybką reakcję i wprowadzenie ewentualnych działań korygujących w przedsięwzięciu.

Malejący wskaźnik rentowności sprzedaży może dać sygnał, że coś jest nie tak w biznesie i warto poszukać przyczyn słabszych wyników działalności. Czynniki mogą być zarówno wewnętrzne (np. słabsze efekty działań marketingowych), jak i zewnętrzne (np. nowy konkurent na rynku czy znaczna podwyżka cen surowców). Ich poprawna diagnoza umożliwi firmie szybką reakcję, wprowadzenie zmian i tym samym, prawdopodobnie, poprawę wskaźnika w kolejnych miesiącach. Czasami jednak okaże się, że niższy wskaźnik rentowności sprzedaży nie jest wynikiem problemów w firmie, lecz jej długoterminowych decyzji biznesowych (np. przeznaczenia wypracowanych zysków w rozbudowę firmy). Koszt takiej inwestycji będzie duży, nie przyniesie firmie bezpośredniego dochodu i zakłóci obraz rentowności w krótkim terminie. Inwestycja ma jednak szanse zaowocować w przyszłości i zwiększyć znacznie zyski firmy w długim terminie.

Jak zwiększyć rentowność sprzedaży

Oto 4 przykładowe kierunki na poprawę wskaźnika rentowności sprzedaży:

  1. Optymalizacja procesów w firmie. Warto prześledzić efektywność istniejących procesów i procedur w firmie. Albo, w przypadku ich braku, rozważyć opcję stworzenia schematów działania i wdrożenia w organizacji. Być może okaże się, że obecny system działania firmy nie jest zbyt efektywny, pewne rzeczy można zautomatyzować i zoptymalizować, a dzięki temu podnieść efektywność funkcjonowania firm.

 

  1. Obniżenie kosztów stałych. Być może, po analizie struktury wydatków, okaże się, że są tam pozycje, które nie są obecnie niezbędne do działania firmy i stanowią niepotrzebny koszt, który nie przekłada się na zyski. Może to być np. związane z kosztami utrzymania biura, dodatkowych usług itp.

 

  1. Zmiany w asortymencie. Być może, w firmie sprzedającej produkty, okaże się, że po analizie asortymentu, część z nich sprzedaje się w niewielkiej ilości i nie warto utrzymywać ich w ofercie. Warto przyjrzeć się także polityce cenowej i zaktualizować ją do realiów i wymogów rynku oraz zainteresowania klientów.

 

  1. Optymalizacja działań marketingowych. Warto przeanalizować, które działania marketingowe przynoszą najlepsze rezultaty i je wzmocnić. Z drugiej strony, być może dobrze będzie zrezygnować z działań, które mają niską konwersję a czasami (np. doraźnie) ograniczyć także te, których efekty mają wystąpić dopiero w długim terminie.

Dlaczego warto regularnie monitorować rentowność sprzedaży?

Rentowność sprzedaży warto śledzić regularnie, by mieć pewność, że biznes idzie w dobrym kierunku, rozwija się i zarabia na siebie. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, pełnych dynamicznych i ciągłych zmian przepisów, otoczenia, konkurencji. Dlatego „praca” z tym wskaźnikiem powinna być wpisana w obowiązki dyrektora sprzedaży i zarządu firmy.

Stałe monitorowanie wskaźnika rentowności sprzedaży może pozwolić firmie także na szybką reakcję w sytuacji niekorzystnych zmian w rentowności przedsięwzięcia i wprowadzenie „na czas” odpowiednich działań korygujących.

 

PS.

Pamiętaj, że wpływ na wskaźnik rentowności sprzedaży ma także jakość i efektywność pracy pracowników Twojej firmy.

Dzięki szkoleniom Enterprise Advisors ich wyniki mogą być jeszcze lepsze.

Jeśli masz dla nas wyzwania w tym obszarze, zachęcamy do kontaktu i skorzystania z bezpłatnej konsultacji.

Enterprise Advisors

EA Team

Szukasz sposobów na poprawę rentowności sprzedaży w Twojej firmie?

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE O NOWYCH ARTYKUŁACH I SPOSOBACH NA ROZWÓJ NA SWÓJ E-MAIL?

O tym jak poprawić wyniki sprzedażowe w firmie dowiesz się na naszych szkoleniach sprzedażowych np.
Przeglądaj także inne artykuły o zbliżonej tematyce:

Ta witryna używa pliki cookies – zarówno własne, jak też korzysta z plików cookies stron trzecich.

Szkolenia - Firma szkoleniowa i doradcza Enterprise Advisors Kraków

Chcesz za darmo zdobywać wiedzę na temat sprzedaży i biznesu?

Interesują Cię ciekawe oferty szkoleń?

Zapisz się do naszego newslettera, a nic cię nie ominie!