Zarządzanie Projektami

szkolenie zamknięte

Jak dobrać metodykę realizacji projektu, by zoptymalizować osiągnięcie celu? Jak definiować role i odpowiedzialności w projekcie? Jak wyznaczać cele, harmonogram i skutecznie zarządzać zespołem projektowym?


Forma: online lub stacjonarne
(miejsce wskazane przez klienta lub w siedzibie Enterprise Advisors)

Czas: 2 dni x 8h.

Bezpłatny audyt

Dzięki niemu otrzymasz program szkolenia, dopasowany do potrzeb pracowników Twojej firmy.

Gwarancja100 4

Gwarancja jakości
„100% satysfakcji albo nie płacisz”

Zero ryzyka dla Ciebie. Jeśli szkolenie nie spełni Twoich oczekiwań, nie weźmiemy od Ciebie ani złotówki.

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia "Zarządzanie Zmianą”:

1.
Podczas szkolenia poruszymy zagadnienia związane z planowaniem projektu oraz efektywną komunikacją lidera projektu z resztą zespołu. Przeanalizujemy najczęstsze bariery i pułapki, wpływające na niepowodzenie projektu. Wypracujemy metody jak ich unikać, by sprawnie osiągnąć cel.

2.
Na warsztacie nauczysz się analizować postępy w projekcie i wyciągać wnioski, a także jak dokonywać całościowej oceny projektu. Dzięki temu z każdym krokiem, z każdym projektem, będziesz coraz lepszy.

3.
Dowiesz się także, dlaczego aby projekt odniósł sukces, musisz zwrócić uwagę nie tylko na środowisko wewnętrzne projektu, ale również na otoczenie zewnętrzne. Nauczysz się rozumieć interesy różnych interesariuszy projektu i stosować wobec nich odpowiednie strategie, podczas całego cyklu życia projektu.

4.
W efekcie szkolenia wypracujemy zestaw umiejętności i postaw menedżerskich, którymi powinien wykazać się lider, manager czy osoba zarządzająca projektem. Przekonamy się także jak powinien się zachowywać i wspierać go, w tym niełatwym przedsięwzięciu, Zarząd, sponsor projektu i zespół.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:

 • Dla osób zarządzających zespołami projektowymi, dla osób zarządzających zmianą, menadżerów, dyrektorów, członków Zarządu, członków tzw. Komitetów Sterujących, osób odpowiedzialnych za powoływanie projektów do realizacji i ich zamykanie, członków zespołów projektowych

KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ:

 • Gdy Twoja firma realizuje projekty lub chce zacząć realizować projekty w sposób powtarzalny i efektywny – czyli „świadomy”
 • Gdy stoi przed dużym wyzwaniem, problemem, który musi rozwiązać.
 • Gdy jest w trakcie zmian lub chce się na nie przygotować.
 • Gdy chce zacząć zwiększać swoją przewagę konkurencyjną dzięki działaniom i myśleniu projektowemu w firmie.

Masz pytania dotyczące szkolenia?
Chcesz je dopasować do potrzeb Twojej firmy i branży?


Wypełnij poniższy formularz lub skontaktuj się bezpośrednio z wybraną osobą z naszego zespołu:

Agnieszka Kus foto new
doradztwo i szkolenia biznesowe
Agnieszka Kuś

PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I.
WPROWADZENIA DO INICJOWANIA PROJEKTU
 • Stworzenie wzorca Karty Projektu
 • Stworzenie i opisanie uzasadnienia biznesowego projektu
 • Stworzenie Kamieni Milowych projektu
 • Wyznaczenie ról i odpowiedzialności w projekcie
 • Przeprowadzenie tzw. Kick Off projektu – formalny start projektu

MODUŁ II.
WYZNACZANIE CELÓW PROJEKTU
 • Analiza potrzeb / inicjowanie (problem, okazja, konieczność)
 • Wyznaczenie celów za pomocą techniki Drzewa celów / drzewa problemów
 • Przykłady celów w projekcie: strategiczny, główny, produktowy / cząstkowy cel.

MODUŁ III.
ZARZĄDZANIE ZAKRESEM PROJEKTU
 • Wykorzystanie trójkąta ograniczeń projektowych
 • Wykorzystanie macierzy kompromisów do negocjacji projektowych
 • Dekompozycja zakresu projektu na zadania, za pomocą Struktury Podziału Pracy

MODUŁ IV.
HARMONOGRAM PROJEKTU
 • Określenie czasu trwania zadań, metoda PERT, ścieżka krytyczna, diagramy sieciowe
 • Kanban flow
 • Planning Poker
 • Technika MoSCoW

MODUŁ V.
INTERESARIUSZE PROJEKTU
 • Strategie zarządzania Interesariuszami projektu
 • Plan komunikacji w projekcie

CO ZYSKASZ DZIĘKI SZKOLENIU:

Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na:

 • Zrozumienie podstaw myślenia projektowego i idących za tym sposobów pracy
 • Zrozumieniu ról i odpowiedzialności projektowych
 • Zmianie perspektywy patrzenia na projekt w oderwaniu od kultury organizacji i jej struktury
 • Zrozumieniu głównych przyczyn problemów w realizacji projektów
 • Zrozumieniu jak ważne jest planowanie komunikacji w działaniach projektowych
 • Zrozumieniu wpływu Interesariuszy projektu na jego cel i zakres
 • Zrozumieniu konieczności budowania zespołów wokół celów projektowych


Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą POTRAFIĆ:

 • Jasno zdefiniować projekt wraz z jego celami SMART: głównym, strategicznym i produktowym
 • Używać trójkąta ograniczeń projektowych w negocjacjach z klientem projektu i sponsorem projektu
 • Stworzyć Kartę Projektu
 • Stworzyć Strukturę Podziału Pracy w projekcie
 • Stworzyć harmonogram prac w projekcie
 • Stworzyć uzasadnienie biznesowe projektu
 • Przeprowadzić i opisać analizę Interesariuszy projektu
 • Zaplanować i prawidłowo przeprowadzić plan komunikacji w projekcie
 • Świadomie wybierać narzędzia i techniki prowadzenia projektów


Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:

 • Zdefiniowania projektu i jego rodzaju oraz priorytetu
 • Tworzenia i opisywania karty projektu wraz z uzasadnieniem biznesowym projektu
 • Definiowania i opisywania kluczowych ról i odpowiedzialności w projekcie
 • Definiować cele SMART w projektu
 • Zaplanowania i realizowania prawidłowej komunikacji w projekcie: słownej, pisemnej i elektronicznej
 • Planowania harmonogramu projektu i planowania zakresu projektu
 • Monitorowania realizacji prac w projekcie i wpływu interesariuszy na projekt


ZASTANAWIASZ SIĘ CZY TO WŁAŚCIWE SZKOLENIE DLA TWOJEJ FIRMY?

Zostaw kontakt. Oddzwonimy do Ciebie, aby poznać bliżej Twoje potrzeby i dopasować do nich program szkoleniowy.

Prowadzący szkolenie:

Karol Czapik

Swoją karierę zaczynał jako sprzedawca pakietów sponsorskich kongresów i konferencji dla różnych branż w Informedia Polska / ECU Marketing. Następnie przez 3 lata zarządzał i współtworzył Studenckie Forum Business Centre Club na województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie. Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywał przez 7 lat pracy w Grupie Kapitałowej Integer, w takich spółkach jak InPost S.A., EasyPack, gdzie był od początku odpowiedzialny za zarządzania projektami innowacyjnymi i zarządzaniem własnością intelektualną na wszystkich rynkach. Jego ostatnim zadaniem w firmie InPost S.A. było stworzenie i wdrożenie od „przysłowiowej czystej kartki” Biura Zarządzania Projektami – PMO, które również zarządzało portfelem projektów w pięciu spółkach zależnych.

Od ponad 5 lat zawodowo wspiera firmy w roli Interim Program i Project Managera – do zadań specjalnych. Jest konsultantem i mentorem w doskonaleniu kultury zarządzania projektami. Wspiera zespoły projektowe, właścicieli firm i ich zarządy w efektywnym zarządzaniu programami, transformacją kultury pracy, projektami i PMO. Jest praktykiem w zarządzaniu projektami od ponad 14 lat w dużych firmach międzynarodowych i StartUP-ach, w branżach m.in., takich jak: e-commerce, logistyka, e-mobility, IT, telekomunikacja, finanse oraz R&D. Zaufały mu takie firmy m.in., jak: InPost S.A. (obecnie sp. z o.o.) Fabryka Kart Trefl Sp. z o.o., Columbus Energy S.A., OpenNet.pl Sp. z o.o., Sinterit Sp. z o.o., BiBP Sp. z o.o., MB Recycling Sp. z o.o., Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o i inni.

W swojej karierze zawodowej był wolontariuszem, sprzedawcą, w-ce Prezesem i fundatorem Fundacji Wsparcia Przedsiębiorczości Activus Promptus.

Obecnie jest aktywnym Członek IPMA Polska, Asesorem IPMA w ogólnopolskim konkursie Polish Project Excellence Award, Doradcą Akademii Menadżera Innowacji w PARP, Mentorem w Fundacji Kraków Miastem Startupów, członkiem Stowarzyszenia Service Process Improvement Network – SPIN oraz wykładowcą w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK na kierunku Zarządzanie projektami, trenerem i prelegentem.

Skończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami według standardów IPMA i PMI w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera. Studia Master of Business Administration – MBA, MBA in General Management and Public Management w Krakowskiej Szkole Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zaufali nam m.in.

POZNAJ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW:

Współpracę z firmą Enterprise Advisors Polska oceniamy na bardzo wysokim poziomie. Tematyka warsztatów została trafnie dopasowana do naszych potrzeb oraz profilu spółki. Podczas prowadzonych szkoleń mogliśmy się przekonać, że trenerzy to prawdziwi profesjonaliści.

Szczerze rekomendujemy współpracę z firmą Enterprise Advisors, ponieważ jest to dostawca wysokiej jakości usług rozwojowych oraz świetny partner biznesowy.
Marcin Pawłowski
Sales Manager
Bolsius Polska
Bez cienia wątpliwości możemy polecić usługi firmy doradczo-szkoleniowej Enterprise Advisors Polska. Docenienia wymagają wysoka jakość oraz atrakcyjność prowadzonych szkoleń, a także kompetencje trenerów.

Zachęcamy do korzystania z ich usług.
Zbigniew Dybał
Prezes
Czanieckie Makarony
Z Enterprise Advisors Polska Sp. z o.o. współpracujemy już od dłuższego czasu, dlatego też z największą przyjemnością możemy polecić współpracę z tą firmą. [...] jest to rzetelny dostawca usług szkoleniowych na bardzo wysokim poziomie.
Rafał Rząd
Sales Manager
PAYU S.A.
Nasza przygoda z Enterprise Advisors rozpoczęła się kilka lat temu i do tej pory regularnie współpracujemy przy realizacji szkoleń dla Naszych pracowników. Na szczególną uwagę zasługuje profesjonalne podejście firmy na każdym etapie organizacji szkoleń.

Współpracę z firmą Entreprise Advisors możemy opisywać w samych superlatywach – pełne zaangażowanie, doskonały kontakt oraz szybkość działania. Dla EA nie ma rzeczy niemożliwych!
Paulina Cichońska, Anna Hus-Uchman
Dział HR
Amer Sports
Firma Enterprise Advisors przeprowadziła szkolenie [Komunikacja nastawiona na współpracę] dla grupy 50 radców prawnych z krakowskiego samorządu zawodowego.

Szkolenie prowadzone było na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Omawiane tematy zostały ujęte w nowatorski i interesujący sposób. Zarówno organizacja, jak i przebieg warsztatu, spełniły nasze oczekiwania.

Pozwala nam to polecić firmę Enterprise Advisors jako solidnego i godnego zaufania partnera i profesjonalnego dostawcę rozwiązań szkoleniowych.
dr Marcin Sala-Szczypiński
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Dobrowolscy Sp. z o. o. potwierdza, że firma Enterprise Advisors zrealizowała dla nas kompleksowy projekt szkoleniowy. Uwzględniał on cykl szkoleń dla przedstawicieli handlowych, menedżerów działu sprzedaży oraz pracowników działu telesprzedaży.

Współpraca z Enterprise Advisors pozwala nam zarekomendować tę firmę jako rzetelnego partnera i wykonawcę usług szkoleniowych.
Agnieszka Peret
Wiceprezes Zarządu
Dobrowolscy Sp. z o. o.
Bardzo dziękuję Enterprise Advisors za przeprowadzone szkolenie [Inteligencja Emocjonalna w Zarządzaniu], przekazane informacje, ćwiczenia oraz miłą atmosferę, którą wszyscy wspólnie tworzyliśmy.

Wierzę, że po szkoleniu, każdy z nas uczestników, będzie mógł lepiej funkcjonować w dzisiejszym świecie, dzięki jeszcze lepszemu zrozumieniu siebie oraz zarządzaniu emocjami.

Miło było poznać trenera Pawła Bogusława jako człowieka oraz posłuchać jako eksperta.
Mariola Janczy
Business Development
DMT Holding S. A.
Z przyjemnością rekomendujemy firmę Enterprise Advisors Polska Sp. z o.o., jako profesjonalnego i doświadczonego partnera w realizacji programów szkoleniowo - rozwojowych. Szkolenie w bardzo pozytywny sposób wpłynęło na rozwój osobisty uczestników, a co najważniejsze skutecznie zwiększyło sprzedaż.
Katarzyna Tylman-Niemirowicz
Pełnomocnik Zarządu
Eurocast Industries
Z przyjemnością polecam firmę Enterprise Advisors Spółka z o.o. jako organizatora szkoleń. Szkolenia w pełni sprostały naszym oczekiwaniom. Tematyka i zakres szkoleń zostały dobrane w oparciu o indywidualne rozmowy i dopasowane do naszych potrzeb. Trenerzy, którzy zostali przydzieleni do projektu to specjaliści w swojej dziedzinie, z ogromną wiedzą i doświadczeniem.

Szkolenia były prowadzone były w sposób wykraczający poza schematy - skłaniały do refleksji, a dzięki ćwiczeniom można było od razu wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną. Ponadto pracownicy firmy zadbali o opiekę nad całością projektu, zarówno w sferze merytorycznej, jak i administracyjnej.
Angelika Jarguz
Managing Director
GRAND ASCOT Hotel****
Firma Enterprise Advisors Polska Sp. z o. o. przeprowadziła dla naszej firmy warsztaty szkoleniowe: „Komunikowanie nowych warunków handlowych”, „Negocjacje biznesowe” oraz „Akademia Negocjatora”.

Każdy z nich został przeprowadzony na profesjonalnym poziomie. Warsztaty zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.

Polecamy Enterprise Advisors jako rzetelnego dostawcę usług szkoleniowych.
Anna Łuczak
Prokurent
ABM S. A.
Firmę Enterprise Advisors polecamy z pełnym przekonaniem. Wspaniały zespół, który kompleksowo zajął się zleceniem również od strony formalnej, czyli napisaniem wniosku o dofinansowanie wraz z jego rozliczeniem.

Cykl szkoleń przeprowadzony z udziałem fantastycznych i profesjonalnych trenerów, wpłynął pozytywnie zarówno na relacje, jak i kompetencje całego naszego zespołu. Z pewnością nie było to nasze ostatnie wspólne przedsięwzięcie.
Iwona Zięcina
Członek Zarządu
Centrum DelaVi

Zarządzanie Zmianą
- ZOBACZ TAKŻE INNE MATERIAŁY POWIĄZANE Z TEMATYKĄ:

Masz pytania dotyczące szkolenia? Skontaktuj się z nami i szybko uzyskasz odpowiedź jak możemy ci pomóc:

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Polityka Prywatności Google. Warunki korzystania z usługi reCAPTCHA.

Janusz Sienko
doradztwo i szkolenia biznesowe
Janusz Sieńko
dofinansowanie na szkolenia
i dotacje na rozwój
Iwona Mikulska

Ta witryna używa pliki cookies – zarówno własne, jak też korzysta z plików cookies stron trzecich.

Szkolenia - Firma szkoleniowa i doradcza Enterprise Advisors Kraków

Chcesz za darmo zdobywać wiedzę na temat sprzedaży i biznesu?

Interesują Cię ciekawe oferty szkoleń?

Zapisz się do naszego newslettera, a nic cię nie ominie!