Szkolenie
Coaching Handlowy

Zajmujesz się technikami sprzedaży od lat i czujesz, że to moment na podzielenie się wiedzą z innymi? Świetnie! Oznacza to, że przed Tobą kolejny etap rozwoju zawodowego i chętnie pomożemy Ci postawić kolejny krok na Twojej nowej drodze kariery.

Na dobry początek poznaj cele coachingu, którymi są:

 

 • utrwalanie i doskonalenie umiejętności handlowca nabytych podczas szkoleń
 • zmiana w zachowaniu przedstawiciela w czasie wizyty handlowej 

 • identyfikacja obszarów do rozwoju i wzmocnienie silnych stron handlowca
 • zwiększenie motywacji handlowca i przekonania o wartości obowiązujących standardów
 • budowa nawyku autoanalizy 
- niezbędnego warunku dla rozwoju kompetencji
fot. Pexels.com

Po szkoleniu z coachingu handlowego będziesz posiadał WIEDZĘ w zakresie:

 

 • Celów coachingu
 • Reguł obowiązujących podczas coachingu
 • Struktury dnia coachingowego i cyklu treningowego
 • Zasad udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Stosowania tzw. „kanapki krytyki”
 • Rozwoju umiejętności autoanalizy

 

Bez problemu będziesz POTRAFIŁ:

 

 • Przeprowadzić dzień coachingowy
 • Zakontraktować zasady i stosować reguły coachingowe
 • Dawać konstruktywną informację zwrotną
 • Motywować i chwalić  coachowanych
 • Wskazywać obszary do rozwoju kompetencji handlowych
 • Przekonywać o wartości autoanalizy w procesie rozwoju kompetencji