Coaching biznesowy – co to jest i czy warto w inwestować w mentoring?

coaching biznesowy
Coaching biznesowy (Canva.com)

W skrócie:

Coaching biznesowy zupełnie niesłusznie okrył się złą sławą. Jest to narzędzie które wspiera rozwój osobisty, a więc nasze kompetencje i wiedzę – również o sobie samym. Pod jednym warunkiem – że skorzystamy z pomocy fachowca z odpowiednim przygotowaniem do zawodu. Po czym poznać rzetelnego i skutecznego coacha? W jaki sposób wykorzystać coaching w pracy handlowca? Odpowiedź znajdziesz w tym tekście.

 

Czemu boimy się coachingu?

 

W pewnej firmie jeden ze specjalistów od kilku dni był w złym humorze. Nie odzywał się do współpracowników, a pracę wykonywał bez zaangażowania. Koledzy i koleżanki z zespołu zauważyli napięcie w tym, co robił i jak się zachowywał. Początkowo nie chcieli mu się narzucać, jednak po kilku dniach kolega zapytał specjalistę, czy coś się stało. „Nie, nie…” odpowiedział specjalista – „tylko w przyszłym tygodniu przyjeżdża dyrektor i zapowiedział, że będzie mieć ze mną coaching. Od trzech dni nie mogę spać ze stresu, stąd taki nastrój”.

 

Opisana sytuacja, choć trochę przerysowana, nie należy niestety do wyjątków, a coachingiem nazywa się działania, które nie mają z nim nic wspólnego. Pokażę ci, czym jest rzetelny coaching biznesowy i jakie są dowody na jego skuteczność.

 

Co to jest coaching biznesowy?

 

W praktyce zarządzania ludźmi coaching to planowany i dwustronny proces, w którym człowiek rozwija swoje kompetencje w celu osiągnięcia lepszych wyników działań. Formami, które ten proces mogą wspierać, są mentoring, trening, zarządzanie czy doradztwo.

 

Coaching biznesowy – ciemna strona księżyca

 

To, czego nie widzimy i nie znamy, może z jednej strony powodować ciekawość, a z drugiej strony strach i obawy. Podobnie jest z coachingiem. Niejednokrotnie postrzegany jest entuzjastycznie jako sposób na rozwiązanie każdego problemu w zarządzaniu czy współpracy. Polski internet jest jednak źródłem wielu prześmiewczych form odnoszenia się do coachingu.

 

Nie jest to dziwne, gdyż w ciągu ostatnich lat doprowadzono do tego poprzez błędne jego stosowanie i niezrozumienie idei. Przykład z początku tego tekstu pokazuje, że pod pretekstem coachingu realizuje się rozmowy dyscyplinujące czy oceniające.

 

Coaching biznesowy

 

W zarządzaniu ludźmi często pojawiają się nowe techniki, metody czy odkrycia. Początkowo coaching biznesowy wydawał się jedną z takich nowinek. Odczucie to potęgowało rozrastanie się coachingu na różne sfery życia – life coaching, coaching kariery, coaching grupowy, żywieniowy itp. Można więc do wielu działań dopisać słowo „coaching”, co w efekcie tylko dewaluuje jego znaczenie. Czy więc określenie „coaching biznesowy” może mieć zastosowanie w rozwoju osobistym i nie prowadzić do frustracji?

 

W codzienności zawodowej coaching może dotyczyć czynności związanych z zarządzaniem: motywowanie, delegowanie, komunikacja, organizacja pracy, realizacja celów, rozwiązywanie konfliktów.

 

Wobec pracowników coaching biznesowy może posłużyć do rozwoju kluczowych kompetencji dla realizacji pracy. Na przykład w przypadku handlowców dzięki coachingowi handlowemu można rozwijać umiejętności związane z radzeniem sobie z obiekcjami klientów.

 

Czy warto inwestować w coaching biznesowy?

 

Etapy coachingu biznesowego

 

Jeśli coaching ma przynieść określone rezultaty biznesowe, powinien zostać w odpowiedni sposób zaprojektowany. Etapy coachingu mogą obejmować:

 

  • Analizę, czyli powody zainicjowania coachingu

 

  • Planowanie i ustalanie celów – po etapie analizy następuje planowanie działań. Celem tego etapu jest określenie zakresu działań (najważniejszych elementów) oraz spodziewanych efektów. Chodzi więc o określenie rodzaju zmiany i potrzebnych kompetencji, które powinny zaistnieć w pracy po przeprowadzeniu rozmowy.

 

  • Etap działania – po wyznaczeniu celów następuje etap realizacji przez uczestnika coachingu. W zależności od rodzaju zmiany/problemu możliwe są następujące działania:
  • Wykonanie zadania lub jego części
  • Powtarzanie czynności wykonywanych wcześniej
  • Czytanie procedur, zasad, baz wiedzy, książek podnoszących wiedzę
  • Przygotowanie materiału (pigułki wiedzy) z danego obszaru
  • Zebranie informacji, jak daną czynność wykonują inni pracownicy
  • Obserwacja innych

 

  • Ocena, czyli poziom realizacji ustalonych na początku celów.

 

Skąd wiemy, że coaching biznesowy działa?

 

Cały proces w rozumieniu biznesowym powinien przynosić wymierne rezultaty. Usystematyzowanie etapów coachingu jest dobrym krokiem w kierunku pozytywnej oceny tej formy rozwojowej. Dowodów na skuteczność coachingu można szukać w praktycznych badaniach realizowanych w firmach.

 

Jeden z pierwszych eksperymentów, w których porównywano uczestników coachingu z grupą kontrolną, wykonał James Smither. Eksperyment trwał rok. Wzięło w nim udział 1361 menedżerów. Z całej grupy wybrano 404 osoby, które uczestniczyły w programie coachingu menedżerskiego. Po roku uczestnicy eksperymentu zostali ponownie ocenieni przez przełożonych pod kątem efektywności pracy, realizacji celów i korzystania z informacji zwrotnych. Badani, biorący udział w coachingu, zostali porównani z pozostałymi i ocenieni lepiej w zakresie stawianych celów. Uzyskali wyższe oceny dotyczące korzystania z informacji zwrotnych.

 

Drugie, równie istotne badanie, wykonała Rebecca Jones. Podsumowała siedemnaście badań nad efektywnością coachingu prowadzonego przez wewnętrznych lub zewnętrznych coachów. Najogólniejszy wniosek potwierdza przydatność tej formy pracy w kontekście rozwoju menedżera.

 

Zarówno znane mi badania w zakresie skuteczności coachingu, jak również własne doświadczenie w tym zakresie, powodują, że uznaję coaching biznesowy za skuteczną metodę rozwoju. Warto w określonych przypadkach z niej korzystać.

 

 

Źródła:

Jarmuż S., Tarasiewicz M., Alfabet mitów menadżerskich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2017.

Haman W., Gut J., Coaching narzędziowy, OnePress, Gliwice 2015.

 

Mogą cię również zainteresować:

Coaching handlowy

Negocjacje handlowe

Komunikacja w biznesie

Skuteczna komunikacja interpersonalna

Trening efektywności osobistej

Akademia Managera

 

 

 

Alan Kusz

Alan Kusz

Prowadzi szkolenia z zakresu: sprzedaży, efektywności biznesowej szkoleń, negocjacji, podejmowania decyzji, projektowania procesów rozwojowych, train the trainers, zarządzania zespołem i komunikacji. Specjalizuje się w badaniach kompetencji oraz tworzeniu i wdrażaniu praktycznych standardów obsługi klientów połączonych z badaniami tajemniczego klienta.

Więcej artykułów Alana
Brak komentarzy

Dodaj komentarz