Akademia Managera

Dobry lider, to nie tylko lider osiągający założone cele. Bycie managerem wiąże się z koniecznością posiadania całego zestawu kompetencji niezbędnych w nowoczesnym modelu zarządzania. Na przestrzeni lat zdobyliśmy doświadczenie, które umożliwia nam przygotowywanie kadry managerskiej do efektywnego zarządzania zespołami i planami sprzedażowymi. Stworzona przez Enterprise Advisors Akademia Managera to cykl szkoleń, podczas których przekazujemy wiedzę z wielu dziedzin, nie tylko zarządzania. Poznaj szeroki zakres warsztat kompetencji managerskich i zobacz, jak wiele możesz się jeszcze nauczyć!

IDEA PROJEKTU AKADEMIA MANAGERA

Rozwój firmy niesie za sobą wiele korzyści i jednocześnie wiele wyzwań. Dzięki projektowi Akademia Managera managerowie w Twojej firmie rozwiną kompetencje zarządzania ludźmi oraz wzmocnią postawę charyzmatycznych liderów. Jesteśmy świadomi, że zarządzanie ekspertami, często kolegami z zespołu, z którego samemu się wyrosło, wymaga od managerów wprowadzenia zmian nie tylko na poziomie wiedzy i umiejętności, ale też postaw. W trakcie całego projektu kładziony będzie nacisk na wszystkie te obszary, aby kadra kierownicza Twojej firmy była jak najlepiej przygotowana do kolejnych etapów wzrostów firmy.

mężczyzna w garniturze siedzi przy biurku
fot. Pexels.com

CELE PROJEKTU SZKOLENIOWEGO AKADEMIA LIDERA

Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:

 

 • Zrozumienia roli i odpowiedzialności lidera w pracy zespołu
 • Wpływu jakości komunikacji na jakość pracy zespołu
 • Poznania sposobów na motywowanie pozafinansowe
 • Zasad zarządzania sytuacyjnego w odniesieniu do cyklu życia zespołu
 • Koncepcji leadership pipeline
 • Zrozumienia znaczenia uważności w jakości komunikacji
 • Psychologicznych aspektów przechodzenia przez zmianę
 • Gier psychologicznych, jakie zaburzają prawidłowe funkcjonowanie w zespole

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą POTRAFIĆ:

 

 • Wykorzystywać cykl komunikacji managera do codziennego zarządzania
 • Planować, delegować i monitorować zadania
 • Odpowiednio priorytetyzować zadania
 • Skutecznie komunikować ważne informacje
 • Udzielać pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
 • Efektywnie pracować z oporem własnym i pracownika
 • Określać dalsze obszary do rozwoju własnego
 • Efektywnie zarządzać swoimi zadaniami i energią w pracy
 • Zadawać pytania adekwatne do sytuacji
 • Współpracować w zespole w sytuacjach konfliktowychSzkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na:

 

 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Wzmocnieniu pewności siebie
 • Rozwinięciu kompetencji komunikacyjnych
 • Uświadomieniu sobie mocnych stron
 • Budowaniu asertywności w pracy lidera
 • Rozwijaniu 5 poziomu przywództwa

ZAŁOŻENIA PROJEKTU AKADEMIA MANAGERA:

I.

Cykl 2-dniowych warsztatów realizowanych co 4-6 tygodni, łącznie cztery 2-dniowe zjazdy

II.

Przed każdym szkoleniem uczestnicy otrzymają zadanie do wykonania (czas na wykonanie około 20-30 minut), aby utrzymać zaangażowanie pomiędzy zjazdami, co przełoży się na większość efektywność projektu.

III.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą brali udział w ćwiczeniach indywidualnych, w parach oraz w podgrupach. Będą prowadzone dyskusje w stylu oxfordzkim oraz w formie otwartej. Uczestnicy będą brali udział w grach, które pozwolą im doświadczyć realnych sytuacji z pracy. W trakcie warsztatów będą prezentowane inspirujące filmy oraz najnowsze badania z psychologii, socjologii i szeroko rozumianego biznesu. Podczas każdego zjazdu managerowie będą mogli eksperymentować i doświadczać różnych form aktywności. Dzięki temu rozwijane kompetencje będą utrwalane i możliwe do wdrożenia w codziennej pracy.

IV.

Po każdym module, uczestnicy będą tworzyć swoje plany rozwoju i będę określać, jakie zmiany będą wprowadzone do kolejnego zjazdu. Jeśli będzie taka możliwość, rekomendujemy, aby uczestnicy pomiędzy zjazdami pracowali w parach peer coachingowych, aby dodatkowo wzmacniać rozwijane kompetencje.

V.

Po zakończeniu projektu otrzymają Państwo ekspercki raport, który będzie zawierał informacje dotyczące zrealizowanego projektu pod względem programowym, mocnych stron i obszarów do rozwoju uczestników oraz rekomendacji dla Państwa firmy w obszarach rozwoju kompetencji miękkich.